Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • górnictwo i przeróbkę rud wartościowych głównie ze względu na zawartość metali nieżelaznych (kolorowych):
    • aluminium (boksytu), miedzi, ołowiu, cynku, cyny, magnezu, chromu, niklu, kobaltu, molibdenu, tantalu, wanadu itd.,
    • rud metali szlachetnych: złota, srebra, platyny.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • górnictwa i przeróbki rud uranu i toru, sklasyfikowanego w 07.21.Z,
  • produkcji tlenku glinu, sklasyfikowanej w 24.42.B,
  • produkcji kamieni miedziowych lub niklowych, sklasyfikowanej w 24.44.Z, 24.45.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 28 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 27,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20097
31 marca 20107
30 czerwca 20108
30 września 20108
31 grudnia 201013
31 marca 201113
30 czerwca 201113
30 września 201114
31 grudnia 201115
31 marca 201217
30 czerwca 201218
30 września 201218
31 grudnia 201218
31 marca 201322
30 czerwca 201322
30 września 201326
31 grudnia 201326
31 marca 201427
30 czerwca 201428
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (46,4% ogółu), dolnośląskie (21,4% ogółu) oraz małopolskie (14,3% ogółu).

mazowieckie1346,4%
dolnośląskie621,4%
małopolskie414,3%
śląskie27,1%
wielkopolskie13,6%
zachodniopomorskie13,6%
lubelskie13,6%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
pomorskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (64,3% podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (14,3% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1864,3%
indywidualna działalność gospodarcza414,3%
spółki akcyjne310,7%
spółki komandytowo-akcyjne27,1%
przedsiębiorstwa państwowe13,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (35,7% podmiotów), własność zagraniczna (35,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (7,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1035,7%
własność zagraniczna1035,7%
własność prywatna krajowa pozostała27,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych27,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej13,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej13,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej13,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej13,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (82,1% podmiotów) i od 10 do 49 (10,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2382,1%
od 10 do 49 zatrudnionych310,7%
powyżej 250 zatrudnionych13,6%
od 50 do 249 zatrudnionych13,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (PKD 07.29.Z)19 829 296 000,0014 456 477 000,0015 945 032 000,004 568 589 000,0023,031,628,727,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA (17,3 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA21 177 323 000,0014 650 673 000,0017 292 590 000,354 714 863 000,0022,332,227,330,8
KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA19 829 296 000,0014 456 477 000,0015 945 032 000,294 568 589 000,0023,031,628,727,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.