Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje pozyskiwanie:

  • drewna okrągłego do dalszego przerobu w przemyśle przetwórczym,
  • drewna okrągłego używanego w postaci nieprzetworzonej takiej jak: kopalniak, żerdzie i słupy,
  • drewna i innych produktów leśnych na cele opałowe

oraz

  • produkcję węgla drzewnego w lesie (z wykorzystaniem metod tradycyjnych).

W wyniku tej działalności powstają drewno użytkowe, zrębki lub drewno opałowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 01.29.Z,
  • urządzania i zagospodarowania lasu oraz utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, sklasyfikowanych w 02.10.Z,
  • pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 02.30.Z,
  • produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 16.10.Z,
  • produkcji węgla drzewnego otrzymywanego w procesie destylacji drewna, sklasyfikowanej w 20.14.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 573 aktywne podmioty działające w tej branży, o 6,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 745
31 marca 20101 877
30 czerwca 20101 988
30 września 20102 065
31 grudnia 20102 191
31 marca 20112 256
30 czerwca 20112 236
30 września 20112 223
31 grudnia 20112 228
31 marca 20122 290
30 czerwca 20122 308
30 września 20122 325
31 grudnia 20122 345
31 marca 20132 366
30 czerwca 20132 423
30 września 20132 442
31 grudnia 20132 444
31 marca 20142 549
30 czerwca 20142 573
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa podkarpackie (11,3% ogółu), dolnośląskie (9,1% ogółu) oraz pomorskie (9,0% ogółu).

podkarpackie29111,3%
dolnośląskie2349,1%
pomorskie2329,0%
zachodniopomorskie2218,6%
wielkopolskie2017,8%
śląskie1967,6%
mazowieckie1817,0%
warmińsko-mazurskie1576,1%
małopolskie1556,0%
lubuskie1485,8%
opolskie1094,2%
lubelskie1044,0%
kujawsko-pomorskie1044,0%
podlaskie893,5%
łódzkie813,1%
świętokrzyskie702,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (90,3% podmiotów), spółki cywilne (3,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 32490,3%
spółki cywilne1003,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością913,5%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach230,9%
państwowe jednostki organizacyjne140,5%
spółdzielnie70,3%
spółki komandytowe50,2%
spółki jawne50,2%
spółki akcyjne30,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 47496,2%
własność prywatna krajowa pozostała512,0%
własność zagraniczna190,7%
własność skarbu państwa140,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 50297,2%
od 10 do 49 zatrudnionych572,2%
od 50 do 249 zatrudnionych140,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.