Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie:
  • przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia,
  • pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze,
  • przycinania drzew owocowych oraz winorośli,
  • przesadzania ryżu, przerywania buraków,
  • zbiorów,
  • zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem,
 • utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym,
 • eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych,
 • wynajem maszyn rolniczych z obsługą.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności rolniczej następującej po zbiorach, sklasyfikowanej w 01.63.Z,
 • odwadniania gruntów rolnych, sklasyfikowanego w 43.12.Z,
 • działalności w zakresie architektury krajobrazu, sklasyfikowanej w 71.11.Z,
 • działalności agronomów i ekonomistów rolnych, sklasyfikowanej w 74.90.Z,
 • zagospodarowania terenów zieleni, sklasyfikowanego w 81.30.Z,
 • organizowania pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanego w 82.30.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 11 469 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 11,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 124
31 marca 20105 271
30 czerwca 20105 450
30 września 20105 534
31 grudnia 20105 543
31 marca 20115 950
30 czerwca 20116 511
30 września 20116 751
31 grudnia 20116 789
31 marca 20127 302
30 czerwca 20128 100
30 września 20128 716
31 grudnia 20128 945
31 marca 20139 583
30 czerwca 201310 274
30 września 201310 668
31 grudnia 201310 506
31 marca 201410 940
30 czerwca 201411 469
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (18,3% ogółu), mazowieckie (14,5% ogółu) oraz lubelskie (8,0% ogółu).

wielkopolskie2 09618,3%
mazowieckie1 66414,5%
lubelskie9138,0%
kujawsko-pomorskie9107,9%
podlaskie6735,9%
łódzkie6625,8%
małopolskie5404,7%
warmińsko-mazurskie5404,7%
dolnośląskie4994,4%
zachodniopomorskie4864,2%
śląskie4523,9%
podkarpackie4303,7%
opolskie4253,7%
świętokrzyskie4223,7%
pomorskie4173,6%
lubuskie3403,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (77,9% podmiotów), spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (7,1% podmiotów) oraz spółdzielnie (4,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 93377,9%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach8147,1%
spółdzielnie5454,8%
samorząd gospodarczy i zawodowy5154,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4624,0%
spółki cywilne1631,4%
spółki jawne220,2%
spółki komandytowe80,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
stowarzyszenia20,0%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (81,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (16,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 38081,8%
własność prywatna krajowa pozostała1 88116,4%
własność zagraniczna700,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych420,4%
własność samorządowa300,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej280,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej150,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej120,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych11 10696,8%
od 10 do 49 zatrudnionych3393,0%
od 50 do 249 zatrudnionych240,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z)327 795 687,66107 808 316,24226 583 173,2416 440 055,525,015,37,367,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PIGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (98,3 mln zł) oraz FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (70,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PIGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 705 976,0418 340 333,3098 321 316,50137 570,640,10,80,187,4
FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ140 601 549,9268 846 754,5070 837 566,3413 283 244,189,519,318,851,0
LOTNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "HELISECO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 937 875,7114 199 062,2837 032 850,121 003 909,633,77,12,747,3
RAPOOL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)14 550 286,506 422 166,7420 391 440,752 015 331,2913,931,49,955,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.