Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • chów i hodowlę świń,
  • produkcję nasienia knurów.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 561 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009497
31 marca 2010505
30 czerwca 2010516
30 września 2010518
31 grudnia 2010522
31 marca 2011534
30 czerwca 2011539
30 września 2011553
31 grudnia 2011556
31 marca 2012555
30 czerwca 2012543
30 września 2012546
31 grudnia 2012551
31 marca 2013553
30 czerwca 2013559
30 września 2013565
31 grudnia 2013565
31 marca 2014565
30 czerwca 2014561
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (50,6% ogółu), łódzkie (5,5% ogółu) oraz zachodniopomorskie (5,3% ogółu).

wielkopolskie28450,6%
łódzkie315,5%
zachodniopomorskie305,3%
śląskie295,2%
kujawsko-pomorskie295,2%
mazowieckie254,5%
pomorskie234,1%
warmińsko-mazurskie193,4%
małopolskie152,7%
lubelskie142,5%
lubuskie142,5%
dolnośląskie112,0%
podkarpackie101,8%
podlaskie101,8%
świętokrzyskie101,8%
opolskie71,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (73,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,6% podmiotów) oraz spółdzielnie (4,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza41173,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9917,6%
spółdzielnie254,5%
spółki cywilne183,2%
spółki jawne50,9%
stowarzyszenia10,2%
spółki komandytowe10,2%
spółki komandytowo-akcyjne10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (88,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (7,3% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (1,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych49488,1%
własność prywatna krajowa pozostała417,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych91,6%
własność zagraniczna71,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,4%
własność skarbu państwa10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (90,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych51090,9%
od 10 do 49 zatrudnionych397,0%
od 50 do 249 zatrudnionych122,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Chów i hodowla świń (PKD 01.46.Z)275 973 404,91182 645 836,68196 353 069,9312 187 523,414,46,76,233,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ "PRZYBKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (51,3 mln zł), AGRO DUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (49,1 mln zł) oraz DANISH FARMING CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (32,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ "PRZYBKOWO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 611 679,8831 237 049,3151 327 941,90-2 946 642,18-6,3-9,4-5,733,0
AGRO DUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ110 987 242,4254 283 601,7449 074 371,886 406 993,155,811,813,151,1
DANISH FARMING CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 319 122,9535 413 607,0632 096 982,795 928 021,8915,916,718,55,1
FERMAPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 594 056,0311 253 566,4722 484 102,97551 193,983,84,92,522,9
FERMA KRĄPLEWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)41 220 200,0027 542 600,2621 993 100,002 493 500,006,19,111,333,2
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FERMA-POL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 241 104,6722 915 412,4919 376 570,39-245 543,03-1,0-1,1-1,39,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.