Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych:

  • jabłoni,
  • moreli,
  • czereśni i wiśni,
  • brzoskwiń i nektarynek,
  • gruszy,
  • pigwy,
  • śliwy i tarniny,
  • pozostałych drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 605 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009758
31 marca 2010781
30 czerwca 2010794
30 września 2010801
31 grudnia 2010813
31 marca 2011841
30 czerwca 2011831
30 września 2011832
31 grudnia 2011805
31 marca 2012765
30 czerwca 2012733
30 września 2012710
31 grudnia 2012681
31 marca 2013663
30 czerwca 2013653
30 września 2013634
31 grudnia 2013621
31 marca 2014612
30 czerwca 2014605
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (36,7% ogółu), wielkopolskie (12,7% ogółu) oraz łódzkie (10,4% ogółu).

mazowieckie22236,7%
wielkopolskie7712,7%
łódzkie6310,4%
lubelskie457,4%
małopolskie355,8%
kujawsko-pomorskie345,6%
dolnośląskie305,0%
świętokrzyskie193,1%
zachodniopomorskie172,8%
pomorskie172,8%
śląskie122,0%
warmińsko-mazurskie111,8%
lubuskie91,5%
podlaskie71,2%
podkarpackie50,8%
opolskie20,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza51685,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6711,1%
spółki cywilne142,3%
spółdzielnie30,5%
stowarzyszenia20,3%
samorząd gospodarczy i zawodowy10,2%
spółki komandytowe10,2%
spółki jawne10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych57094,2%
własność prywatna krajowa pozostała223,6%
własność zagraniczna61,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych58396,4%
od 10 do 49 zatrudnionych213,5%
od 50 do 249 zatrudnionych10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych (PKD 01.24.Z)15 820 365,844 878 689,3830 565 915,38834 410,905,317,12,769,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to LIBRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (30,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
LIBRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 820 365,844 878 689,9930 565 915,38834 410,905,317,12,769,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.