Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, takie jak:

  • uprawa brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych,
  • uprawa gryki,
  • produkcja nasion buraka pastewnego,
  • produkcja nasion pozostałych roślin pastewnych,
  • uprawa kwiatów,
  • produkcja kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych,
  • produkcja nasion kwiatów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji nasion buraka cukrowego, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
  • uprawy roślin przyprawowych, aromatycznych innych niż rośliny wieloletnie, do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, sklasyfikowanej w 01.28.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 836 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 606
31 marca 20101 679
30 czerwca 20101 695
30 września 20101 725
31 grudnia 20101 742
31 marca 20111 764
30 czerwca 20111 771
30 września 20111 778
31 grudnia 20111 770
31 marca 20121 794
30 czerwca 20121 800
30 września 20121 785
31 grudnia 20121 787
31 marca 20131 779
30 czerwca 20131 777
30 września 20131 787
31 grudnia 20131 795
31 marca 20141 816
30 czerwca 20141 836
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (21,1% ogółu), wielkopolskie (14,2% ogółu) oraz mazowieckie (11,8% ogółu).

śląskie38821,1%
wielkopolskie26014,2%
mazowieckie21611,8%
małopolskie1638,9%
dolnośląskie1176,4%
warmińsko-mazurskie1095,9%
łódzkie1065,8%
zachodniopomorskie975,3%
opolskie804,4%
lubuskie754,1%
kujawsko-pomorskie512,8%
podlaskie512,8%
pomorskie392,1%
podkarpackie382,1%
lubelskie351,9%
świętokrzyskie110,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 56385,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością19210,5%
spółki cywilne553,0%
spółki jawne80,4%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach60,3%
spółki komandytowe50,3%
spółdzielnie40,2%
spółki komandytowo-akcyjne20,1%
spółki akcyjne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,4% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (1,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 71793,5%
własność prywatna krajowa pozostała442,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych281,5%
własność zagraniczna231,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej90,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,2%
własność samorządowa20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 78997,4%
od 10 do 49 zatrudnionych402,2%
od 50 do 249 zatrudnionych70,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.19.Z)19 465 792,4214 382 285,4523 687 227,572 401 624,7012,316,710,126,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PLANTPOL PRODUKCJA I HODOWLA ROŚLIN OZDOBNYCH W ZABORZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (23,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PLANTPOL PRODUKCJA I HODOWLA ROŚLIN OZDOBNYCH W ZABORZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 465 792,9114 382 285,4523 687 227,572 401 624,7012,316,710,126,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.