Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • uprawę warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych, takich jak:
  • karczochy,
  • szparagi,
  • kapusta,
  • kalafiory i brokuły,
  • sałata i cykoria,
  • szpinak,
  • pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe,
 • uprawę warzyw owocowych, takich jak:
  • ogórki,
  • bakłażany,
  • pomidory,
  • papryka,
  • arbuzy,
  • kantalupy,
  • melony,
  • pozostałe warzywa uprawiane na owoce,
 • uprawę warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak:
  • marchew,
  • rzepa,
  • czosnek,
  • cebula, włączając szalotkę,
  • por i pozostałe warzywa cebulowe,
  • pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste,
 • uprawę grzybów, w tym trufli,
 • uprawę buraków cukrowych,
 • uprawę kukurydzy cukrowej,
 • uprawę pozostałych warzyw,
 • produkcję nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych,
 • uprawę roślin korzeniowych i bulwiastych, takich jak:
  • słodkie ziemniaki (pataty, bataty),
  • maniok,
  • pozostałe rośliny korzeniowe i bulwiaste.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji nasion buraków pastewnych, sklasyfikowanej w 01.19.Z
 • uprawy chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), pieprzu (z rodziny Piper) oraz pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, sklasyfikowanych w 01.28.Z,
 • uprawy grzybni, sklasyfikowanej w 01.30.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 765 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 570
31 marca 20108 511
30 czerwca 20108 523
30 września 20108 560
31 grudnia 20108 590
31 marca 20118 611
30 czerwca 20118 320
30 września 20118 317
31 grudnia 20118 277
31 marca 20128 193
30 czerwca 20128 143
30 września 20128 095
31 grudnia 20128 035
31 marca 20137 971
30 czerwca 20137 928
30 września 20137 908
31 grudnia 20137 853
31 marca 20147 824
30 czerwca 20147 765
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (34,8% ogółu), mazowieckie (12,4% ogółu) oraz śląskie (10,5% ogółu).

wielkopolskie2 70134,8%
mazowieckie96412,4%
śląskie81310,5%
małopolskie6478,3%
łódzkie5326,9%
lubelskie3504,5%
dolnośląskie2673,4%
kujawsko-pomorskie2543,3%
zachodniopomorskie2443,1%
warmińsko-mazurskie2343,0%
opolskie1932,5%
pomorskie1862,4%
lubuskie1822,3%
podkarpackie1031,3%
podlaskie620,8%
świętokrzyskie330,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (94,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,4% podmiotów) oraz spółki cywilne (1,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 34594,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2633,4%
spółki cywilne1171,5%
spółki jawne180,2%
spółdzielnie150,2%
spółki akcyjne50,1%
spółki komandytowe10,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,8% podmiotów), własność zagraniczna (0,7% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 59497,8%
własność zagraniczna530,7%
własność prywatna krajowa pozostała500,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej170,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych170,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej160,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,1%
własność skarbu państwa30,0%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,9% podmiotów) i od 10 do 49 (1,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 60197,9%
od 10 do 49 zatrudnionych1351,7%
od 50 do 249 zatrudnionych230,3%
powyżej 250 zatrudnionych60,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z)503 835 231,36303 905 355,15440 342 681,4934 134 450,216,811,27,839,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 13 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA (245,7 mln zł), OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA (152,6 mln zł) oraz MYKOGEN MICHAŁ MAŁUSZYŃSKI (39,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA195 835 675,0053 907 898,00245 719 974,484 430 659,002,38,21,872,5
OKECHAMP SPÓŁKA AKCYJNA155 723 997,3053 484 995,20152 617 833,005 935 042,733,811,13,965,7
MYKOGEN MICHAŁ MAŁUSZYŃSKI33 275 353,5017 218 953,8939 115 486,009 824 776,4229,557,125,148,3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI OGRODNICZEJ SIECHNICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 688 209,5225 267 528,0638 219 559,81791 128,992,33,12,127,2
KRAKOWSKA HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE POLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ56 837 114,0042 366 808,3434 282 857,028 359 552,3714,719,724,425,5
HAJDUK PIECZARKARNIA WOJCIECH HAJDUK33 905 589,6327 854 044,5833 914 875,215 122 620,3915,118,415,117,9
FARM FRITES POLAND DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 694 000,0022 425 000,1524 672 000,002 267 000,007,210,19,229,3
DECOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 658 265,349 277 632,8023 818 983,92801 951,783,78,63,457,2
PLANTICO - HODOWLA I NASIENNICTWO OGRODNICZE ZIELONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 133 055,6219 632 735,9121 907 173,67524 938,181,72,72,436,9
WIELKOPOLSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)21 708 455,6912 507 596,1220 934 779,37-1 300 202,80-6,0-10,4-6,242,4
POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 935 322,8338 465 170,3419 530 357,071 097 200,152,62,95,610,4
KOZDRYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ17 858 995,0215 596 256,4119 320 264,66250 823,931,41,61,312,7
SPÓJNIA HODOWLA I NASIENICTWO OGRODNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 458 170,0518 849 947,5312 008 512,07500 932,312,32,74,212,2
TOMATEX SPÓŁKA AKCYJNA958 704,26958 687,260,00-41 312,74-4,3-4,30,00,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.