Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje uprawę zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na otwartych polach. Gospodarstwa rolne często łączą uprawę tych zbóż.

Podklasa ta obejmuje:

 • uprawę zbóż, takich jak:
  • pszenica,
  • kukurydza,
  • proso,
  • sorgo,
  • jęczmień,
  • żyto,
  • owies,
  • pozostałe zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • uprawę roślin strączkowych, takich jak:
  • fasola,
  • bób,
  • ciecierzyca,
  • wspięga chińska,
  • soczewica,
  • łubin,
  • groch,
  • nikla indyjska,
  • pozostałe rośliny strączkowe,
 • uprawę roślin oleistych na nasiona, takich jak:
  • soja,
  • orzeszki ziemne,
  • bawełna,
  • rącznik,
  • siemię lniane,
  • gorczyca,
  • rzepak,
  • szafran,
  • sezam,
  • słonecznik,
  • pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • uprawy ryżu, sklasyfikowanej w 01.12.Z,
 • uprawy kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 01.13.Z,
 • uprawy kukurydzy pastewnej, sklasyfikowanej w 01.19.Z,
 • uprawy drzew oleistych na owoce, sklasyfikowanej w 01.26.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 908 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 798
31 marca 20105 914
30 czerwca 20106 024
30 września 20106 106
31 grudnia 20106 173
31 marca 20116 318
30 czerwca 20116 369
30 września 20116 461
31 grudnia 20116 444
31 marca 20126 295
30 czerwca 20126 281
30 września 20126 177
31 grudnia 20126 137
31 marca 20136 014
30 czerwca 20135 990
30 września 20135 957
31 grudnia 20135 912
31 marca 20145 903
30 czerwca 20145 908
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (18,5% ogółu), opolskie (13,0% ogółu) oraz zachodniopomorskie (12,5% ogółu).

wielkopolskie1 09418,5%
opolskie76613,0%
zachodniopomorskie74012,5%
dolnośląskie5879,9%
kujawsko-pomorskie4086,9%
mazowieckie4086,9%
warmińsko-mazurskie3956,7%
pomorskie2945,0%
lubuskie2674,5%
lubelskie2594,4%
łódzkie2143,6%
śląskie1402,4%
małopolskie1332,3%
podlaskie821,4%
świętokrzyskie731,2%
podkarpackie480,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (57,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,9% podmiotów) oraz spółdzielnie (5,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 39857,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 94632,9%
spółdzielnie3055,2%
spółki cywilne1522,6%
spółki jawne460,8%
spółki komandytowe350,6%
spółki akcyjne130,2%
spółki komandytowo-akcyjne100,2%
samorząd gospodarczy i zawodowy20,0%
instytuty badawcze10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (77,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (11,7% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (3,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 55977,2%
własność prywatna krajowa pozostała68911,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych2273,8%
własność zagraniczna2253,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej841,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej550,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej400,7%
własność państwowych osób prawnych120,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych50,1%
pozostałe60,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (90,6% podmiotów) i od 10 do 49 (8,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 35190,6%
od 10 do 49 zatrudnionych4988,4%
od 50 do 249 zatrudnionych571,0%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu (PKD 01.11.Z)1 517 198 725,881 041 363 849,19705 174 935,60156 466 903,8310,315,022,231,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 30 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa TOP FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (222,0 mln zł), Grupa Kapitałowa MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN-HBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (82,9 mln zł) oraz MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN-HBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (74,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa TOP FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ358 545 000,00198 399 900,00222 003 000,0929 124 000,008,114,713,144,7
Grupa Kapitałowa MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN-HBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 033 234,0675 218 400,8282 901 296,453 190 886,752,94,23,931,0
MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN-HBP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ105 567 404,4874 106 332,2974 521 424,293 165 202,173,04,34,329,8
DANKOHODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ145 832 013,34132 539 094,7267 007 466,9810 902 471,287,58,216,39,1
BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JAKOMEX SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA8 446 026,733 037 717,4764 063 995,10464 436,005,515,30,764,0
HODOWLA ROŚLIN SMOLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR118 624 968,30111 185 982,2548 207 358,9014 776 979,4412,513,330,76,3
HODOWLA ROŚLIN STRZELCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR.62 181 880,0253 012 184,7542 490 807,306 247 267,8710,111,814,714,8
POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 377 989,7945 872 220,2540 683 998,234 344 431,137,99,510,717,2
KOMBINAT ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY" MANIECZKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ79 077 924,7044 409 300,2635 796 929,576 930 218,698,815,619,443,8
INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY70 447 492,7543 470 163,0731 121 905,681 944 498,112,84,56,338,3
POLHOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)149 623 999,02105 410 325,9830 605 510,2457 654 265,9238,554,7188,429,6
POLFARM SPÓŁKA AKCYJNA11 377 642,897 752 516,7728 294 072,851 412 552,2612,418,25,031,9
KWS LOCHOW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)39 799 465,1520 761 691,7725 492 696,33-3 289 442,09-8,3-15,8-12,947,8
ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB - KOŁBACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 113 205,4834 418 371,8720 140 871,561 094 494,432,33,25,427,0
ZEGART - FARMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)40 323 656,1337 704 309,5119 907 820,053 840 334,019,510,219,36,5
ROLNICZE ZAKŁADY PRODUKCYJNO-DOŚWIADCZALNE "INWESTROL IZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 406 058,2918 024 442,3518 384 526,925 170 632,1016,528,728,142,6
HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - GRUPA IHAR25 118 115,9123 021 118,3816 397 517,261 842 429,737,38,011,28,4
OŚRODEK HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA30 544 144,0322 675 331,9815 792 373,91134 835,870,40,60,925,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE AGROPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 128 092,738 754 920,3715 427 341,3254 719,520,40,60,433,3
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "AGROMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 810 398,1710 766 689,8414 913 569,99872 653,033,38,15,959,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.