Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (38,5% ogółu), zachodniopomorskie (30,8% ogółu) oraz dolnośląskie (7,7% ogółu).

mazowieckie538,5%
zachodniopomorskie430,8%
dolnośląskie17,7%
wielkopolskie17,7%
świętokrzyskie17,7%
opolskie17,7%
lubuskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
śląskie00,0%
pomorskie00,0%
łódzkie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
małopolskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
zachodniopomorskie
świętokrzyskie
wielkopolskie
opolskie
dolnośląskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
małopolskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
łódzkie
śląskie
lubelskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny