Podsumowanie

Dział ten obejmuje różnorodną działalność produkcyjną i usługową na cele utrzymania gospodarstwa domowego.

Gospodarstwa domowe powinny być tutaj klasyfikowane, tylko wtedy, gdy nie ma możliwości określenia ich przeważającej działalności, z której się utrzymują.

W przypadku, gdy gospodarstwo domowe prowadzi działalność rynkową, powinno być sklasyfikowane w odpowiednim grupowaniu Sekcji C, zgodnie z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowany był 1 aktywny podmiot działający w tej branży, o 80,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099
31 marca 20105
30 czerwca 20105
30 września 20106
31 grudnia 20106
31 marca 20116
30 czerwca 201111
30 września 201112
31 grudnia 201110
31 marca 201210
30 czerwca 20128
30 września 20127
31 grudnia 20126
31 marca 20136
30 czerwca 20135
30 września 20134
31 grudnia 20133
31 marca 20141
30 czerwca 20141
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 województwie.

Region administracyjny o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwo dolnośląskie (100,0% ogółu).

dolnośląskie1100,0%
śląskie00,0%
pomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
mazowieckie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 formie prawnej.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki cywilne (100,0% podmiotów).

spółki cywilne1100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 formie własności.

Najczęściej występująca forma własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (100,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON znalazły się w jednej grupie pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (100,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.