Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w rejestrze REGON zarejestrowany był 1 aktywny podmiot działający w tej branży, o 50,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.

31 grudnia 20093
31 marca 20101
30 czerwca 20101
30 września 20102
31 grudnia 20102
31 marca 20112
30 czerwca 20114
30 września 20114
31 grudnia 20113
31 marca 20123
30 czerwca 20123
30 września 20122
31 grudnia 20122
31 marca 20132
30 czerwca 20131
30 września 20131
31 grudnia 20131
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 31 grudnia 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 województwie.

Region administracyjny o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwo zachodniopomorskie (100,0% ogółu).

zachodniopomorskie1100,0%
pomorskie00,0%
podlaskie00,0%
śląskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
świętokrzyskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
mazowieckie00,0%
małopolskie00,0%
dolnośląskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2013 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 31 grudnia 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 formie prawnej.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (100,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2013 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 31 grudnia 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 formie własności.

Najczęściej występująca forma własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (100,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2013 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 31 grudnia 2013 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON znalazły się w jednej grupie pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (100,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2013 r.