Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowany był 1 aktywny podmiot działający w tej branży, o 75,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096
31 marca 20104
30 czerwca 20104
30 września 20104
31 grudnia 20104
31 marca 20114
30 czerwca 20117
30 września 20118
31 grudnia 20117
31 marca 20127
30 czerwca 20125
30 września 20125
31 grudnia 20124
31 marca 20134
30 czerwca 20134
30 września 20133
31 grudnia 20132
31 marca 20141
30 czerwca 20141
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 województwie.

Region administracyjny o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwo dolnośląskie (100,0% ogółu).

dolnośląskie1100,0%
śląskie00,0%
pomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
mazowieckie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 formie prawnej.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki cywilne (100,0% podmiotów).

spółki cywilne1100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 formie własności.

Najczęściej występująca forma własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (100,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON znalazły się w jednej grupie pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (100,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1100,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.