Ranking firm

Udział największych podmiotów w branży (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla 199 największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.

W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.

Udział w sumie aktywów

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów z branży w 2010 r. to UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (2,6 mld zł), POLITECHNIKA WARSZAWSKA (2,4 mld zł) oraz SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE (2,0 mld zł).

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI2 643 267 059,52 zł6,6%
POLITECHNIKA WARSZAWSKA2 354 555 061,63 zł5,9%
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE2 025 808 626,04 zł5,1%
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY1 532 919 591,25 zł3,8%
UNIWERSYTET WARSZAWSKI1 428 752 890,53 zł3,6%
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU1 160 674 898,99 zł2,9%
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU1 128 393 785,99 zł2,8%
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO1 025 687 252,14 zł2,6%
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA858 281 474,04 zł2,2%
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA827 662 747,45 zł2,1%
pozostałe24 913 243 863,99 zł62,4%
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie kapitałów własnych

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to POLITECHNIKA WARSZAWSKA (2,1 mld zł), SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE (1,8 mld zł) oraz WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY (1,4 mld zł).

POLITECHNIKA WARSZAWSKA2 090 773 559,37 zł7,4%
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE1 811 078 632,07 zł6,4%
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY1 377 975 965,89 zł4,9%
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI1 329 994 116,76 zł4,7%
UNIWERSYTET WARSZAWSKI938 275 466,83 zł3,3%
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU932 909 953,51 zł3,3%
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO879 641 649,11 zł3,1%
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH WE WROCŁAWIU721 598 888,02 zł2,5%
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU715 505 441,81 zł2,5%
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA597 811 998,66 zł2,1%
pozostałe16 925 896 887,35 zł59,8%
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to UNIWERSYTET WARSZAWSKI (948,5 mln zł), UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (744,0 mln zł) oraz POLITECHNIKA WARSZAWSKA (628,5 mln zł).

UNIWERSYTET WARSZAWSKI948 494 091,33 zł5,5%
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI743 995 404,36 zł4,3%
POLITECHNIKA WARSZAWSKA628 536 204,86 zł3,6%
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE548 724 905,76 zł3,2%
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA502 073 656,09 zł2,9%
UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU467 960 675,67 zł2,7%
POLITECHNIKA ŚLĄSKA404 987 730,48 zł2,3%
POLITECHNIKA ŁÓDZKA384 213 248,28 zł2,2%
UNIWERSYTET ŁÓDZKI362 199 444,18 zł2,1%
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI361 917 614,32 zł2,1%
pozostałe11 913 735 793,01 zł69,0%
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO (106,3 mln zł), UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE (42,9 mln zł) oraz POLITECHNIKA WROCŁAWSKA (41,6 mln zł).

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO106 310 099,99 zł14,3%
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE42 919 402,54 zł5,8%
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA41 632 593,78 zł5,6%
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE38 959 057,90 zł5,2%
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI24 066 648,94 zł3,2%
POLITECHNIKA GDAŃSKA21 965 500,14 zł2,9%
POLITECHNIKA ŚLĄSKA20 709 034,58 zł2,8%
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE20 154 603,62 zł2,7%
UNIWERSYTET WARSZAWSKI19 692 900,25 zł2,6%
POLITECHNIKA POZNAŃSKA16 703 216,65 zł2,2%
pozostałe391 949 942,63 zł52,6%
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.