Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność żłobków,
  • pozostałą opiekę dzienną nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wychowania przedszkolnego, sklasyfikowanego w 85.10.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 257 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 319
31 marca 20101 477
30 czerwca 20101 647
30 września 20101 965
31 grudnia 20102 083
31 marca 20112 172
30 czerwca 20112 360
30 września 20112 599
31 grudnia 20112 664
31 marca 20122 670
30 czerwca 20122 728
30 września 20122 868
31 grudnia 20123 057
31 marca 20133 076
30 czerwca 20133 117
30 września 20133 237
31 grudnia 20133 248
31 marca 20143 262
30 czerwca 20143 257
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,4% ogółu), małopolskie (10,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,3% ogółu).

mazowieckie82625,4%
małopolskie32710,0%
wielkopolskie3049,3%
pomorskie3029,3%
dolnośląskie2908,9%
śląskie2768,5%
zachodniopomorskie1364,2%
lubelskie1173,6%
kujawsko-pomorskie1073,3%
łódzkie1053,2%
podkarpackie892,7%
podlaskie842,6%
warmińsko-mazurskie812,5%
lubuskie782,4%
opolskie692,1%
świętokrzyskie662,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (71,5% podmiotów), gminne samorządowe jednostki organizacyjne (10,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 32971,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne35010,7%
spółki cywilne3149,6%
placówki systemu oświaty niepubliczne1324,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością501,5%
spółdzielnie311,0%
placówki systemu oświaty publiczne250,8%
spółki jawne200,6%
spółki komandytowe30,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne20,1%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (83,2% podmiotów), własność samorządowa (11,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 70983,2%
własność samorządowa37611,5%
własność prywatna krajowa pozostała1604,9%
własność zagraniczna60,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (85,7% podmiotów) i od 10 do 49 (13,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 79085,7%
od 10 do 49 zatrudnionych42913,2%
od 50 do 249 zatrudnionych371,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.