Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • porady, diagnostykę i leczenie świadczone przez lekarzy specjalistów, włączając chirurgów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności szpitali, sklasyfikowanej w 86.10.Z,
  • praktyki lekarskiej dentystycznej, sklasyfikowanej w 86.23.Z,
  • działalności fizjoterapeutycznej, sklasyfikowanej w 86.90.A,
  • działalności paramedycznej, sklasyfikowanej w 86.90.D.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 61 985 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200953 931
31 marca 201054 832
30 czerwca 201055 409
30 września 201055 925
31 grudnia 201056 685
31 marca 201157 031
30 czerwca 201156 620
30 września 201157 009
31 grudnia 201157 758
31 marca 201258 068
30 czerwca 201259 063
30 września 201259 505
31 grudnia 201260 202
31 marca 201360 720
30 czerwca 201360 924
30 września 201361 214
31 grudnia 201361 526
31 marca 201461 785
30 czerwca 201461 985
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,0% ogółu), śląskie (13,4% ogółu) oraz wielkopolskie (8,9% ogółu).

mazowieckie9 28615,0%
śląskie8 29513,4%
wielkopolskie5 4948,9%
małopolskie5 4538,8%
dolnośląskie4 7227,6%
łódzkie4 1236,7%
pomorskie3 7936,1%
zachodniopomorskie3 3435,4%
lubelskie3 2385,2%
kujawsko-pomorskie3 0134,9%
podkarpackie2 7514,4%
podlaskie2 0983,4%
warmińsko-mazurskie1 9863,2%
świętokrzyskie1 8122,9%
lubuskie1 3332,2%
opolskie1 2452,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (93,3% podmiotów), spółki cywilne (3,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza57 85893,3%
spółki cywilne1 8373,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 3392,2%
spółki jawne4000,6%
spółki partnerskie3310,5%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej990,2%
spółki komandytowe530,1%
państwowe jednostki organizacyjne240,0%
spółdzielnie190,0%
spółki akcyjne130,0%
pozostałe120,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych61 38999,0%
własność prywatna krajowa pozostała2440,4%
własność zagraniczna930,2%
własność samorządowa820,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych500,1%
własność skarbu państwa340,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej310,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej250,0%
własność państwowych osób prawnych230,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej120,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,4% podmiotów) i od 10 do 49 (1,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych60 99198,4%
od 10 do 49 zatrudnionych8431,4%
od 50 do 249 zatrudnionych1380,2%
powyżej 250 zatrudnionych130,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z)660 694 889,72312 833 585,37756 659 834,0320 587 896,093,16,62,752,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 23 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA (137,8 mln zł), B.BRAUN AVITUM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (105,9 mln zł) oraz CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (76,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA73 919 000,2917 626 000,00137 803 000,00969 000,001,35,50,776,2
B.BRAUN AVITUM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ97 432 359,76-15 125 229,87105 925 297,177 476 254,817,7-49,47,1100,0
CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 562 530,978 488 302,0676 374 893,13-1 155 918,90-5,1-13,6-1,562,4
Grupa Kapitałowa VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA172 247 597,5171 994 117,2961 467 144,432 578 241,371,53,64,258,2
CENTRUM DIALIZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 997 641,21-978 562,7760 571 145,102 238 046,0116,0-228,73,7100,0
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII40 583 047,1035 420 755,0649 413 750,571 658 956,634,14,73,412,7
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA148 429 100,4768 127 858,5336 634 663,6249 668,290,00,10,154,1
SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA PRAGA-PÓŁNOC33 085 523,5826 147 872,2236 003 501,3643 705,130,10,20,121,0
SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE29 850 950,7327 395 020,7929 915 871,90917 060,873,13,43,18,2
ORLEN MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 943 101,5114 093 278,5624 991 661,132 915 516,4317,220,711,716,8
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED SPÓŁKA AKCYJNA31 396 046,5225 809 227,8022 960 540,041 388 299,034,45,46,117,8
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH18 106 026,6315 039 240,1720 476 361,921 459 251,778,19,77,116,9
LECZNICE CITOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 379 419,187 673 898,8319 488 845,26880 028,304,311,54,562,3
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNY W RZESZOWIE12 826 851,908 854 485,5719 027 544,91-858 883,47-6,7-9,7-4,531,0
ZESPÓŁ WOJEWÓDZKICH PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH W KATOWICACH19 401 289,1213 885 897,6618 914 523,44-957 978,19-4,9-6,9-5,128,4
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŁÓDŹ-POLESIE20 768 065,7915 639 959,8818 459 951,374 139 778,7419,926,522,424,7
ZESPÓŁ PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNYCH SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARNOWIE16 966 144,9713 345 221,7716 886 584,03260 920,081,52,01,621,3
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W LUBLINIE14 856 724,8811 930 483,0715 619 495,01133 270,410,91,10,919,7
SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA5 704 632,534 892 877,6412 951 149,31654 721,8711,513,45,114,2
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ13 985 039,629 198 927,1212 773 626,08-139 719,15-1,0-1,5-1,134,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.