Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • naukę jazdy,
  • szkoły pilotażu, żeglarstwa, nawigacji morskiej inne niż wydające zawodowe certyfikaty i uprawnienia.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • nauki jazdy realizowanej w szkołach zawodowych, sklasyfikowanej 85.32.A, 85.32.B.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 8 222 aktywne podmioty działające w tej branży, o 10,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200911 215
31 marca 201011 332
30 czerwca 201011 532
30 września 201011 590
31 grudnia 201011 528
31 marca 201111 422
30 czerwca 201111 253
30 września 201111 090
31 grudnia 201110 911
31 marca 201210 597
30 czerwca 201210 581
30 września 201210 557
31 grudnia 201210 447
31 marca 20139 499
30 czerwca 20139 202
30 września 20138 973
31 grudnia 20138 464
31 marca 20148 249
30 czerwca 20148 222
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,2% ogółu), wielkopolskie (12,0% ogółu) oraz śląskie (10,5% ogółu).

mazowieckie1 08713,2%
wielkopolskie98912,0%
śląskie86610,5%
małopolskie6898,4%
dolnośląskie6868,3%
pomorskie5196,3%
zachodniopomorskie5046,1%
łódzkie4865,9%
podkarpackie4615,6%
kujawsko-pomorskie4145,0%
lubelskie3374,1%
warmińsko-mazurskie2823,4%
świętokrzyskie2463,0%
lubuskie2392,9%
podlaskie2222,7%
opolskie1952,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,8% podmiotów), spółki cywilne (7,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza7 38589,8%
spółki cywilne6387,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1141,4%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne450,5%
spółki jawne240,3%
placówki systemu oświaty niepubliczne80,1%
spółdzielnie20,0%
spółki komandytowe20,0%
stowarzyszenia20,0%
fundacje10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,8% podmiotów), własność samorządowa (0,6% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8 12198,8%
własność samorządowa460,6%
własność prywatna krajowa pozostała380,5%
własność zagraniczna50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,8% podmiotów) i od 10 do 49 (0,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8 12798,8%
od 10 do 49 zatrudnionych710,9%
od 50 do 249 zatrudnionych230,3%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z)274 899 115,54244 156 864,55138 164 768,138 889 325,693,23,66,411,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO (31,6 mln zł), WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO (17,8 mln zł) oraz POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU (15,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO57 416 883,9046 617 395,7031 648 314,251 093 714,091,92,43,518,8
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO35 770 162,2433 327 452,3517 750 413,12106 762,570,30,30,66,8
POMORSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W GDAŃSKU34 514 366,4831 690 603,0315 643 931,761 673 331,284,95,310,78,2
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO29 518 478,1426 514 870,1910 039 550,081 533 833,905,25,815,310,2
MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W KRAKOWIE11 309 082,259 470 397,109 376 629,28665 525,685,97,07,116,3
MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO18 230 140,3016 360 399,068 376 623,231 119 448,486,16,813,410,3
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU20 084 403,2916 681 622,588 313 029,071 345 937,746,78,116,216,9
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO13 365 658,9911 787 075,448 227 275,79490 129,293,74,26,011,8
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO13 760 506,3712 793 243,447 330 793,10388 570,782,83,05,37,0
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO10 447 886,779 048 811,897 252 560,35-642,83-0,0-0,0-0,013,4
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO19 019 663,1018 497 427,207 215 900,20289 514,441,51,64,02,8
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W RADOMIU11 461 884,9411 367 567,446 989 749,99183 201,041,61,62,60,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.