Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych.

Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach, włączając zakwaterowanie.

Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany.

Podklasa ta obejmuje:

  • zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.),
  • obozy sportowe,
  • zajęcia gimnastyczne,
  • szkoły nauki jazdy konnej,
  • naukę pływania,
  • działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów,
  • kursy sztuk walki, kursy jogi,
  • kursy gry w karty (np. brydż).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • pozaszkolnej formy edukacji artystycznej, sklasyfikowanej w 85.52.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 433 aktywne podmioty działające w tej branży, o 8,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 001
31 marca 20105 276
30 czerwca 20105 343
30 września 20105 739
31 grudnia 20106 047
31 marca 20116 177
30 czerwca 20116 071
30 września 20116 258
31 grudnia 20116 532
31 marca 20126 527
30 czerwca 20126 263
30 września 20126 591
31 grudnia 20126 998
31 marca 20137 078
30 czerwca 20136 876
30 września 20137 248
31 grudnia 20137 569
31 marca 20147 713
30 czerwca 20147 433
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,9% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (11,0% ogółu).

mazowieckie1 48119,9%
śląskie93112,5%
wielkopolskie81711,0%
małopolskie6869,2%
dolnośląskie6118,2%
pomorskie5948,0%
zachodniopomorskie4375,9%
łódzkie3414,6%
kujawsko-pomorskie3254,4%
warmińsko-mazurskie2423,3%
lubelskie2413,2%
podkarpackie2383,2%
lubuskie1452,0%
opolskie1361,8%
świętokrzyskie1141,5%
podlaskie941,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (75,6% podmiotów), stowarzyszenia (17,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza5 61775,6%
stowarzyszenia1 27717,2%
spółki cywilne2433,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1281,7%
placówki systemu oświaty publiczne881,2%
placówki systemu oświaty niepubliczne280,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne140,2%
spółki jawne120,2%
fundacje90,1%
spółki komandytowe50,1%
pozostałe120,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (80,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (17,8% podmiotów) oraz własność samorządowa (1,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 96080,2%
własność prywatna krajowa pozostała1 32117,8%
własność samorządowa1061,4%
własność zagraniczna340,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 31698,4%
od 10 do 49 zatrudnionych1071,4%
od 50 do 249 zatrudnionych100,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.