Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 24 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to szkoły publiczne ponadgimnazjalne (39,8% podmiotów), szkoły publiczne gimnazja (31,2% podmiotów) oraz szkoły niepubliczne ponadgimnazjalne (14,9% podmiotów).

szkoły publiczne ponadgimnazjalne8 57639,8%
szkoły publiczne gimnazja6 72131,2%
szkoły niepubliczne ponadgimnazjalne3 20114,9%
szkoły niepubliczne gimnazja9754,5%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne9694,5%
indywidualna działalność gospodarcza3091,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne2901,3%
szkoły publiczne artystyczne1890,9%
szkoły niepubliczne artystyczne870,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością670,3%
pozostałe1490,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

szkoły publiczne ponadgimnazjalne
szkoły publiczne gimnazja
szkoły niepubliczne ponadgimnazjalne
szkoły niepubliczne gimnazja
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
indywidualna działalność gospodarcza
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
szkoły publiczne artystyczne
szkoły niepubliczne artystyczne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny