Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 156 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 048
31 marca 20109 048
30 czerwca 20109 050
30 września 20109 048
31 grudnia 20109 063
31 marca 20119 055
30 czerwca 20119 063
30 września 20119 066
31 grudnia 20119 191
31 marca 20129 168
30 czerwca 20129 159
30 września 20129 157
31 grudnia 20129 159
31 marca 20139 152
30 czerwca 20139 149
30 września 20139 155
31 grudnia 20139 158
31 marca 20149 157
30 czerwca 20149 156
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (13,1% ogółu), wielkopolskie (8,8% ogółu) oraz lubelskie (7,4% ogółu).

mazowieckie1 20213,1%
wielkopolskie8108,8%
lubelskie6757,4%
dolnośląskie6627,2%
śląskie6597,2%
małopolskie6377,0%
łódzkie6296,9%
podkarpackie5756,3%
kujawsko-pomorskie5215,7%
pomorskie4915,4%
zachodniopomorskie4805,2%
warmińsko-mazurskie4464,9%
podlaskie4034,4%
świętokrzyskie3754,1%
lubuskie3083,4%
opolskie2833,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to wspólnoty samorządowe (31,9% podmiotów), organy władzy, administracji rządowej (28,1% podmiotów) oraz gminne samorządowe jednostki organizacyjne (28,0% podmiotów).

wspólnoty samorządowe2 92431,9%
organy władzy, administracji rządowej2 57728,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne2 56528,0%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne7628,3%
państwowe jednostki organizacyjne1371,5%
organy kontroli państwowej i ochrony prawa750,8%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne750,8%
indywidualna działalność gospodarcza230,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością120,1%
spółdzielnie20,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (69,1% podmiotów), własność skarbu państwa (30,4% podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (0,2% podmiotów).

własność samorządowa6 32869,1%
własność skarbu państwa2 78630,4%
własność krajowych osób fizycznych220,2%
własność państwowych osób prawnych110,1%
własność prywatna krajowa pozostała60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (47,7% podmiotów) i od 10 do 49 (31,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 36847,7%
od 10 do 49 zatrudnionych2 84231,0%
od 50 do 249 zatrudnionych1 73919,0%
powyżej 250 zatrudnionych2072,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (3,4 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna (PKD 84.1)4 933 702 685,822 727 260 573,793 788 941 342,5834 122 064,870,71,30,944,7
Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania (PKD 84.13)4 539 850 789,732 462 238 961,593 442 564 668,5016 042 237,290,40,70,545,8
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD 84.11)393 851 896,09265 021 612,20346 376 674,0818 079 827,584,66,85,232,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 8 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (2,0 mld zł), POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (772,8 mln zł) oraz NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (439,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA1 039 168 450,01274 274 447,732 016 426 694,47125 573 163,5112,145,86,273,6
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI249 843 582,6633 717 889,47772 753 064,91-770 599,73-0,3-2,3-0,186,5
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU968 934 206,92461 113,24439 848 433,516 152,570,01,30,0100,0
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO320 903 712,29230 561 365,45314 369 131,7220 148 359,706,38,76,428,2
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH2 269 299 223,572 144 783 246,66195 285 149,80-110 788 069,04-4,9-5,2-56,75,5
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI12 605 327,139 002 265,5818 251 326,172 021 590,4016,022,511,128,6
OŚRODEK PRZETWARZANIA INFORMACJI37 759 931,121 513 427,3216 501 650,76-495 434,88-1,3-32,7-3,096,0
KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ35 188 253,1632 946 819,4315 505 891,98-1 573 096,87-4,5-4,8-10,26,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.