Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 582 aktywne podmioty działające w tej branży, o 7,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 922
31 marca 20101 965
30 czerwca 20102 024
30 września 20102 080
31 grudnia 20102 118
31 marca 20112 161
30 czerwca 20112 193
30 września 20112 214
31 grudnia 20112 219
31 marca 20122 219
30 czerwca 20122 225
30 września 20122 282
31 grudnia 20122 330
31 marca 20132 394
30 czerwca 20132 394
30 września 20132 463
31 grudnia 20132 479
31 marca 20142 563
30 czerwca 20142 582
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (36,1% ogółu), wielkopolskie (16,3% ogółu) oraz małopolskie (7,3% ogółu).

mazowieckie93236,1%
wielkopolskie42116,3%
małopolskie1887,3%
śląskie1847,1%
dolnośląskie1746,7%
pomorskie1244,8%
łódzkie1114,3%
zachodniopomorskie853,3%
lubelskie823,2%
kujawsko-pomorskie702,7%
podkarpackie582,2%
warmińsko-mazurskie411,6%
świętokrzyskie371,4%
lubuskie291,1%
podlaskie271,0%
opolskie190,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 81870,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością44717,3%
spółki cywilne2218,6%
spółki jawne301,2%
spółki komandytowe281,1%
spółki akcyjne140,5%
stowarzyszenia80,3%
spółki komandytowo-akcyjne50,2%
spółdzielnie30,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,1%
pozostałe50,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (90,5% podmiotów), własność zagraniczna (3,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 33890,5%
własność zagraniczna813,1%
własność prywatna krajowa pozostała742,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych271,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej180,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej160,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej140,5%
własność samorządowa50,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
pozostałe40,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,7% podmiotów) i od 10 do 49 (3,0% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 49696,7%
od 10 do 49 zatrudnionych773,0%
od 50 do 249 zatrudnionych80,3%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)832 222 839,46711 572 841,92191 529 168,238 876 170,881,11,34,614,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 7 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (117,2 mln zł), MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (114,1 mln zł) oraz TARGI KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA (36,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ561 313 281,60483 273 911,01117 164 909,804 216 008,000,80,93,613,9
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ526 191 327,35483 354 297,57114 112 159,374 341 565,520,80,93,88,1
TARGI KIELCE SPÓŁKA AKCYJNA121 045 745,8866 683 137,5236 120 048,876 730 190,885,610,118,644,9
MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (*)37 960 911,8027 728 679,7415 020 228,05885 604,292,33,25,927,0
ZIAD BIELSKO-BIAŁASPÓŁKA AKCYJNA29 739 395,1623 566 889,1611 690 903,59589 135,622,02,55,020,8
EXPO SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ66 259 000,5659 881 939,957 702 953,34-3 644 935,41-5,5-6,1-47,39,6
MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA1 471 565,481 148 792,323 694 131,07198 680,5513,517,35,421,9
TARGI LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA49 554 894,6849 209 107,103 188 743,94-224 070,00-0,5-0,5-7,00,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.