Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalność centrów telefonicznych (call center):

  • obsługujących zgłoszenia przychodzące za pośrednictwem pracowników z serwisu operatorskiego lub przy zastosowaniu automatycznego rozdziału zgłoszeń, zintegrowanych systemów komputerowo-telefonicznych lub interaktywnych systemów głosowych lub podobnych metod do przyjmowania zamówień, dostarczania informacji o produkcie, obsługi klienta lub rozpatrywania skarg,
  • prowadzących działalność związaną ze sprzedażą i promocją skierowaną do klienta, z badaniem rynku, marketingiem bezpośrednim, weryfikacją adresów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • udzielania informacji przez telefon, sklasyfikowanego w 63.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 2 333 aktywne podmioty działające w tej branży, o 9,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 579
31 marca 20101 751
30 czerwca 20101 803
30 września 20101 931
31 grudnia 20102 003
31 marca 20111 799
30 czerwca 20111 805
30 września 20111 817
31 grudnia 20111 840
31 marca 20121 930
30 czerwca 20121 994
30 września 20122 054
31 grudnia 20122 040
31 marca 20132 058
30 czerwca 20132 136
30 września 20132 218
31 grudnia 20132 322
31 marca 20142 343
30 czerwca 20142 333
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,8% ogółu), kujawsko-pomorskie (27,9% ogółu) oraz śląskie (11,6% ogółu).

mazowieckie74231,8%
kujawsko-pomorskie65127,9%
śląskie27011,6%
małopolskie1215,2%
dolnośląskie883,8%
wielkopolskie863,7%
lubelskie823,5%
pomorskie562,4%
łódzkie512,2%
warmińsko-mazurskie421,8%
świętokrzyskie341,5%
podkarpackie281,2%
zachodniopomorskie271,2%
podlaskie231,0%
opolskie180,8%
lubuskie140,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (13,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (1,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 92582,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością32013,7%
spółki cywilne411,8%
spółki komandytowe170,7%
spółki akcyjne90,4%
spółki jawne90,4%
spółki komandytowo-akcyjne70,3%
spółdzielnie40,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,3% podmiotów), własność zagraniczna (2,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 17693,3%
własność zagraniczna652,8%
własność prywatna krajowa pozostała401,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych170,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej140,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej140,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,0% podmiotów) i od 10 do 49 (3,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 21695,0%
od 10 do 49 zatrudnionych893,8%
od 50 do 249 zatrudnionych210,9%
powyżej 250 zatrudnionych70,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z)773 646 969,82351 235 947,04874 877 762,21120 689 532,0715,634,413,854,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 10 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CONTACT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (276,4 mln zł), ORANGE CUSTOMER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (192,5 mln zł) oraz BERTELSMANN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (161,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CONTACT CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ207 201 700,19164 459 400,00276 440 900,0067 971 200,0032,841,324,620,6
ORANGE CUSTOMER SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ182 845 000,0023 739 000,24192 473 000,0024 363 000,0013,3102,612,787,0
BERTELSMANN MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ198 191 500,3446 049 900,00161 087 600,007 325 000,003,715,94,676,8
INTERNATIONAL PAPER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 242 493,5069 771 461,11107 412 689,5917 042 474,3121,824,415,910,8
Grupa Kapitałowa ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA98 582 000,0040 172 000,14100 438 000,005 709 000,005,814,25,759,3
MELLON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 761 840,003 867 910,0054 602 740,001 612 870,2510,241,73,075,5
ABIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 014 181,83362 713,6128 788 476,9022 090,610,46,10,192,8
CENTRUM TELEMARKETINGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 155 000,005 619 000,0019 639 000,28-287 000,00-3,1-5,1-1,538,6
ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA64 253 000,0034 131 000,0015 866 000,262 826 000,004,48,317,846,9
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY "AUTOTOUR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 470 292,873 646 998,7115 650 673,10425 333,544,111,72,765,2
CALL ONE SPÓŁKA AKCYJNA (*)2 511 962,70-411 436,392 916 683,23-611 436,39-24,3148,6-21,0100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.