Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalność pomocniczą związaną z utrzymywaniem porządku w budynkach klienta, poprzez:

  • ogólne sprzątanie wnętrz,
  • wywóz śmieci
  • ochronę i środki bezpieczeństwa,
  • działalności recepcyjne, pralnicze i podobne działalności pomocnicze. Działalności pomocnicze związane z utrzymaniem porządku w budynkach wykonywane są przez personel, który nie jest zaangażowany, ani odpowiedzialny za istotne sprawy czy działalność klienta.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zarządzania i obsługi systemów komputerowych i/lub urządzeń do przetwarzania danych na miejscu u klienta, sklasyfikowanych w 62.03.Z,
  • obsługi obiektów więziennych wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 84.23.Z,
  • działalności w zakresie wykonywania tylko jednego rodzaju usług pomocniczych (np. usług sprzątania wnętrz) lub zajmowania się wykonywaniem pojedynczych zadań (np. ogrzewania), sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie zgodnie ze świadczoną usługą,
  • zabezpieczenia personelu wykonującego kompleksową obsługą placówek klienta, takich jak: hotel, restauracja, kopalnia lub szpital, sklasyfikowanego w odpowiedniej podklasie zgodnie z działalnością obsługiwanej placówki.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 357 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 15,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 362
31 marca 20101 500
30 czerwca 20101 332
30 września 20101 440
31 grudnia 20101 547
31 marca 20111 658
30 czerwca 20111 747
30 września 20111 769
31 grudnia 20111 758
31 marca 20121 764
30 czerwca 20121 809
30 września 20121 857
31 grudnia 20121 907
31 marca 20131 935
30 czerwca 20132 039
30 września 20132 120
31 grudnia 20132 179
31 marca 20142 264
30 czerwca 20142 357
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (24,2% ogółu), śląskie (9,5% ogółu) oraz dolnośląskie (9,0% ogółu).

mazowieckie57024,2%
śląskie2259,5%
dolnośląskie2139,0%
małopolskie2119,0%
wielkopolskie2068,7%
zachodniopomorskie1777,5%
pomorskie1596,7%
łódzkie1185,0%
kujawsko-pomorskie1034,4%
warmińsko-mazurskie833,5%
lubelskie803,4%
lubuskie632,7%
świętokrzyskie441,9%
podkarpackie391,7%
opolskie371,6%
podlaskie291,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (88,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 09288,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1205,1%
spółki cywilne672,8%
spółdzielnie361,5%
wspólnoty mieszkaniowe241,0%
spółki jawne100,4%
spółki komandytowe60,3%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
kościół katolicki10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 24895,4%
własność prywatna krajowa pozostała682,9%
własność zagraniczna190,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,6% podmiotów) i od 10 do 49 (1,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 30097,6%
od 10 do 49 zatrudnionych451,9%
od 50 do 249 zatrudnionych80,3%
powyżej 250 zatrudnionych40,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)11 096 844,954 069 272,3659 619 599,181 163 864,3110,528,62,063,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PRZEDSIĘBIORSTWO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (59,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PRZEDSIĘBIORSTWO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 096 844,954 069 272,7559 619 599,181 163 864,3110,528,62,063,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.