Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność związaną z udostępnianiem pracowników dla firm klientów.

Jednostki tu klasyfikowane reprezentują pracodawcę w sprawach związanych z listami płac, podatkami oraz innymi zagadnieniami fiskalnymi dotyczącymi pracowników, ale nie są one odpowiedzialne za kierowanie i nadzór nad pracownikami.

  • działalność związaną z udostępnianiem pracowników na długi okres lub na stałe.

Jednostki tu klasyfikowane wykonują szeroki zakres czynności związany z udostępnianiem pracowników oraz zarządzaniem personelem.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności związanej z kierowaniem pracowników na określony czas w celu zastępstwa lub uzupełnienia siły roboczej w firmie klienta, sklasyfikowanej w 78.20.Z,
  • dostarczania pracowników połączonego z nadzorem lub prowadzeniem firmy, sklasyfikowanego w podklasie odpowiedniej dla danej działalności gospodarczej.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 917 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009512
31 marca 2010541
30 czerwca 2010582
30 września 2010586
31 grudnia 2010616
31 marca 2011650
30 czerwca 2011679
30 września 2011692
31 grudnia 2011734
31 marca 2012748
30 czerwca 2012769
30 września 2012812
31 grudnia 2012836
31 marca 2013847
30 czerwca 2013848
30 września 2013880
31 grudnia 2013884
31 marca 2014912
30 czerwca 2014917
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,3% ogółu), śląskie (15,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie21423,3%
śląskie13815,0%
wielkopolskie919,9%
małopolskie778,4%
dolnośląskie727,9%
pomorskie545,9%
zachodniopomorskie495,3%
łódzkie485,2%
kujawsko-pomorskie343,7%
opolskie272,9%
podkarpackie272,9%
lubuskie232,5%
lubelskie222,4%
warmińsko-mazurskie161,7%
świętokrzyskie131,4%
podlaskie121,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (50,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (35,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (8,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza46350,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością32635,6%
spółki cywilne788,5%
spółki komandytowe171,9%
spółki jawne131,4%
spółki komandytowo-akcyjne91,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,5%
spółki akcyjne30,3%
spółdzielnie20,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (78,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (8,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (8,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych71578,0%
własność prywatna krajowa pozostała828,9%
własność zagraniczna768,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej141,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej121,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej91,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,8%
własność samorządowa10,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (77,8% podmiotów) i od 10 do 49 (17,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych71377,8%
od 10 do 49 zatrudnionych15717,1%
od 50 do 249 zatrudnionych353,8%
powyżej 250 zatrudnionych121,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)124 483 569,9541 032 501,84341 283 406,4212 687 705,9310,230,93,767,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 10 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TRP OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI (94,3 mln zł), ADECCO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (86,2 mln zł) oraz NEUCA-LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (60,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TRP OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI25 519 171,315 779 794,7194 336 054,303 165 817,7012,454,83,477,4
ADECCO CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 534 700,0011 187 300,2186 152 600,002 176 100,008,519,52,556,2
NEUCA-LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 804 460,033 719 292,8559 997 152,472 745 340,3217,473,84,676,5
APC INSTYTUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 631 409,04116 358,2735 154 166,35333 913,2612,7287,01,095,6
PEKAES TRANSPORT SPÓŁKA AKCYJNA13 170 957,0010 473 763,0016 993 430,00888 510,306,88,55,220,5
NABUURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 086 958,21-752 281,3416 075 207,23401 820,7119,3-53,42,5100,0
NORWEGIAN AIR SHUTTLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI7 306 699,497 109 716,6115 514 171,92769 771,6010,510,85,02,7
BEST WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 037 754,65444 707,2112 866 437,441 891 647,656,8425,414,798,4
TEZET GAZ SPÓŁKA AKCYJNA677 075,97366 028,902 175 833,00235 427,1434,864,310,845,9
RAKPOL-JACQUOT-POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)3 714 384,772 587 822,812 018 354,1879 358,482,13,13,930,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.