Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność związaną z kierowaniem pracowników do pracodawcy na określony czas, w celu zastępstwa lub uzupełnienia jego personelu.

Agencje pracy tymczasowej ujęte w niniejszej podklasie nie prowadzą bezpośredniego nadzoru nad swoimi pracownikami w miejscach pracy klientów.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 928 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 18,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009388
31 marca 2010395
30 czerwca 2010419
30 września 2010443
31 grudnia 2010463
31 marca 2011487
30 czerwca 2011523
30 września 2011546
31 grudnia 2011574
31 marca 2012606
30 czerwca 2012652
30 września 2012681
31 grudnia 2012722
31 marca 2013760
30 czerwca 2013783
30 września 2013807
31 grudnia 2013844
31 marca 2014898
30 czerwca 2014928
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,6% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz dolnośląskie (12,0% ogółu).

mazowieckie21022,6%
śląskie11612,5%
dolnośląskie11112,0%
wielkopolskie10711,5%
małopolskie636,8%
łódzkie535,7%
pomorskie485,2%
opolskie485,2%
kujawsko-pomorskie394,2%
zachodniopomorskie363,9%
lubuskie303,2%
podkarpackie222,4%
warmińsko-mazurskie161,7%
lubelskie131,4%
podlaskie80,9%
świętokrzyskie80,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (51,6% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (33,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,8% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością47951,6%
indywidualna działalność gospodarcza30633,0%
spółki cywilne636,8%
spółki komandytowe465,0%
spółki jawne111,2%
spółki komandytowo-akcyjne101,1%
spółki akcyjne50,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,5%
spółdzielnie30,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (63,9% podmiotów), własność zagraniczna (14,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (8,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych59363,9%
własność zagraniczna13814,9%
własność prywatna krajowa pozostała838,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych444,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej283,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej242,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej161,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (82,2% podmiotów) i od 10 do 49 (12,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych76382,2%
od 10 do 49 zatrudnionych11612,5%
od 50 do 249 zatrudnionych374,0%
powyżej 250 zatrudnionych121,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z)479 908 771,07132 938 717,781 281 871 754,449 750 040,812,07,30,872,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 11 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA (499,1 mln zł), RANDSTAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (394,2 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa ADECCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (282,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA249 641 202,852 114 266,00499 067 087,3616 036 796,896,4758,53,299,2
RANDSTAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ95 443 570,8512 461 600,09394 227 464,96-2 104 778,40-2,2-16,9-0,586,9
Grupa Kapitałowa ADECCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 550 300,0032 623 800,24282 527 700,004 866 700,005,914,91,760,5
WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA205 825 165,9378 789 868,89282 401 285,8112 904 418,296,316,44,661,7
ADECCO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 162 200,0029 752 700,32213 752 100,002 404 100,003,68,11,155,7
START PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 752 000,001 437 000,00135 709 000,00-1 831 999,86-5,3-127,5-1,495,9
TRENKWALDER & PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 128 631,40-2 348 504,5591 114 903,73146 019,820,7-6,20,2100,0
GI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 309 999,21-1 522 707,7551 269 486,62-2 991 639,16-26,5196,5-5,8100,0
SANPRO JOB SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 270 000,001 492 000,0039 200 000,141 077 000,006,672,22,890,8
Grupa Kapitałowa PRIMATEX SPÓŁKA AKCYJNA43 991 914,4536 728 904,3438 646 329,371 901 829,224,35,24,916,5
TRENKWALDER BENEFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 228 265,341 262 913,0033 674 372,4634 063,320,62,70,179,7
SANPRO-PTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 295 000,00147 000,0024 548 000,00162 000,092,2110,20,798,0
SC EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2 479 291,0546 262,7415 215 527,61-40 299,03-1,6-87,1-0,398,1
PRIMATEX SPÓŁKA AKCYJNA12 014 647,7211 420 586,45759 613,25-8 843,23-0,1-0,1-1,24,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.