Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalność w zakresie pozyskiwania ofert pracy, poszukiwania pracowników oraz kierowania ich do pracy, przy czym osoby te nie są pracownikami urzędu/agencji pracy.

Podklasa ta obejmuje:

  • wyszukiwanie pracowników, weryfikację kandydatów, kierowanie do pracy, włącznie z wyszukiwaniem i kierowaniem do pracy personelu kierowniczego,
  • działalność biur i agencji castingowych, takich jak: agencje zajmujące się obsadą ról teatralnych,
  • działalność związaną z poszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników przez Internet.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych artystów, sklasyfikowanej w 74.90.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 301 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 781
31 marca 20102 788
30 czerwca 20102 807
30 września 20102 896
31 grudnia 20102 950
31 marca 20112 992
30 czerwca 20113 022
30 września 20113 030
31 grudnia 20113 018
31 marca 20123 046
30 czerwca 20123 053
30 września 20123 103
31 grudnia 20123 155
31 marca 20133 188
30 czerwca 20133 238
30 września 20133 280
31 grudnia 20133 302
31 marca 20143 310
30 czerwca 20143 301
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (30,6% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz dolnośląskie (9,5% ogółu).

mazowieckie1 01130,6%
śląskie3249,8%
dolnośląskie3129,5%
wielkopolskie2828,5%
małopolskie2457,4%
pomorskie2417,3%
opolskie1765,3%
zachodniopomorskie1695,1%
łódzkie1283,9%
kujawsko-pomorskie1003,0%
lubuskie832,5%
podkarpackie611,8%
lubelskie551,7%
warmińsko-mazurskie441,3%
świętokrzyskie441,3%
podlaskie260,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (50,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (36,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 66850,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 21236,7%
spółki cywilne2066,2%
spółki komandytowe842,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych541,6%
spółki jawne421,3%
spółdzielnie120,4%
spółki akcyjne70,2%
państwowe jednostki organizacyjne60,2%
fundacje30,1%
pozostałe70,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (71,8% podmiotów), własność zagraniczna (15,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 37171,8%
własność zagraniczna52415,9%
własność prywatna krajowa pozostała1584,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej1083,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych551,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej491,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej250,8%
własność skarbu państwa60,2%
własność samorządowa30,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (92,6% podmiotów) i od 10 do 49 (5,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 05892,6%
od 10 do 49 zatrudnionych1855,6%
od 50 do 249 zatrudnionych491,5%
powyżej 250 zatrudnionych90,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)179 375 062,6765 003 523,78518 206 918,6929 251 994,7916,345,05,663,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 8 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa MANPOWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (292,7 mln zł), MANPOWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (256,7 mln zł) oraz LEASINGTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (108,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa MANPOWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 661 535,76-7 892 177,13292 731 115,2712 758 162,4420,4-161,74,4100,0
MANPOWERGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 940 057,84-10 167 117,15256 745 851,4411 144 282,0720,7-109,64,3100,0
LEASINGTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 582 327,234 739 475,29108 794 510,121 065 613,144,222,51,081,5
Grupa Kapitałowa MILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 143 034,6856 472 608,8094 219 524,773 329 039,805,05,93,515,9
KAMIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 544 899,2415 244 562,3954 746 608,572 530 071,4311,716,64,629,2
MILEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 011 896,0841 643 315,6239 542 220,112 914 237,156,37,07,49,5
WADWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 306 106,551 309 165,2530 125 515,717 558,290,10,60,075,3
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH "POLCARBO" SPÓŁKA JAWNA RYSKALOK & S-KA25 485 861,7311 290 518,1124 579 465,0311 501 926,6845,1101,946,855,7
JOBS.PL SPÓŁKA AKCYJNA578 650,34183 622,692 601 948,85-52 423,50-9,1-28,6-2,068,3
GRUPA HRC SPÓŁKA AKCYJNA925 264,08759 982,011 070 800,78140 730,1115,218,513,117,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.