Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • opiekę zdrowotną dla zwierząt gospodarskich,
 • opiekę zdrowotną dla zwierząt domowych,
 • działalność asystentów weterynaryjnych i pozostałego pomocniczego personelu weterynaryjnego,
 • działalność kliniczno-patologiczną oraz pozostałą działalność związaną z rozpoznaniem i ustalaniem przyczyn chorób zwierząt,
 • działalność pogotowia dla zwierząt. Działalności te są prowadzone przez lekarzy weterynarii w klinikach weterynaryjnych, w prywatnych gabinetach lekarzy weterynarii, w formie wizyt w gospodarstwach rolnych, domach, schroniskach dla zwierząt lub innych miejscach.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności schronisk dla zwierząt gospodarskich, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 01.62.Z,
 • strzyżenia owiec, sklasyfikowanego w 01.62.Z,
 • opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., sklasyfikowanych w 01.62.Z,
 • sztucznego unasienniania, sklasyfikowanego w 01.62.Z,
 • badań i analiz związanych z jakością żywności, sklasyfikowanych w 71.20.A,
 • działalności schronisk dla zwierząt domowych, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 96.09.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 9 554 aktywne podmioty działające w tej branży, o 2,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 481
31 marca 20108 659
30 czerwca 20108 741
30 września 20108 787
31 grudnia 20108 860
31 marca 20118 896
30 czerwca 20118 749
30 września 20118 786
31 grudnia 20118 815
31 marca 20128 890
30 czerwca 20128 985
30 września 20129 042
31 grudnia 20129 152
31 marca 20139 203
30 czerwca 20139 292
30 września 20139 368
31 grudnia 20139 438
31 marca 20149 486
30 czerwca 20149 554
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,0% ogółu), wielkopolskie (10,8% ogółu) oraz dolnośląskie (7,5% ogółu).

mazowieckie1 71918,0%
wielkopolskie1 03410,8%
dolnośląskie7157,5%
łódzkie7137,5%
śląskie6937,3%
lubelskie6396,7%
małopolskie5625,9%
pomorskie5455,7%
warmińsko-mazurskie5285,5%
kujawsko-pomorskie5205,4%
podlaskie4074,3%
podkarpackie3814,0%
zachodniopomorskie3433,6%
świętokrzyskie3053,2%
opolskie2752,9%
lubuskie1751,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (85,3% podmiotów), spółki cywilne (13,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 15285,3%
spółki cywilne1 27513,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością570,6%
spółki jawne390,4%
spółki partnerskie160,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne60,1%
spółki komandytowe50,1%
spółdzielnie10,0%
organy władzy, administracji rządowej10,0%
fundacje10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 47199,1%
własność prywatna krajowa pozostała580,6%
własność zagraniczna80,1%
własność samorządowa60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność skarbu państwa10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9 48999,3%
od 10 do 49 zatrudnionych650,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność weterynaryjna (PKD 75.00.Z)7 853 700,003 044 800,0031 016 200,00514 100,006,616,91,761,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to AGRI VET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (31,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
AGRI VET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)7 853 700,003 044 800,1931 016 200,00514 100,006,616,91,761,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.