Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • usługi fotograficzne w zakresie:
  • fotografii portretowej, zdjęć paszportowych, zdjęć do legitymacji, zdjęć z uroczystości ślubnych itp.,
  • fotografii komercyjnej, dla wydawców, dla potrzeb kreatorów mody, dla agentów handlu nieruchomościami lub dla celów turystyki,
  • fotografii lotniczej,
  • fotografii obiektów w ruchu, takiej jak: nagrywanie wideokaset z wydarzeń takich jak: śluby, spotkania, pokazy mody itp.,
 • obróbkę materiałów fotograficznych, taką jak:
  • wywoływanie klisz, wykonywanie odbitek zdjęć, drukowanie i powiększanie z negatywów i taśm filmowych przyjętych od klienta,
  • wywoływanie i wykonywanie odbitek zdjęć przez laboratoria fotograficzne,
  • wywoływanie zdjęć (w godzinę) przez punkty zajmujące się ich ekspresowym wywoływaniem, z wyłączeniem sklepów sprzedających sprzęt fotograficzny,
  • oprawianie slajdów,
  • kopiowanie, restaurowanie i retuszowanie fotografii,
 • działalność fotoreporterów,
 • mikrofilmowanie dokumentów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • obróbki taśm filmowych związanej z przemysłem filmowym i telewizją, sklasyfikowanej w 59.12.Z,
 • działalności kartograficznej, sklasyfikowanej w 71.12.Z,
 • działalności samoobsługowych automatów fotograficznych na monety, sklasyfikowanej w 96.09.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 871 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 353
31 marca 20109 516
30 czerwca 201010 166
30 września 201010 517
31 grudnia 201010 632
31 marca 201110 601
30 czerwca 201110 845
30 września 201110 734
31 grudnia 201110 278
31 marca 20129 950
30 czerwca 201210 235
30 września 201210 238
31 grudnia 20129 981
31 marca 20139 829
30 czerwca 201310 462
30 września 201310 600
31 grudnia 201310 247
31 marca 201410 205
30 czerwca 201410 871
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,8% ogółu), śląskie (11,9% ogółu) oraz małopolskie (9,3% ogółu).

mazowieckie2 15319,8%
śląskie1 29511,9%
małopolskie1 0099,3%
wielkopolskie9428,7%
dolnośląskie7927,3%
łódzkie7406,8%
pomorskie6125,6%
lubelskie5675,2%
kujawsko-pomorskie4874,5%
podkarpackie4834,4%
zachodniopomorskie4594,2%
świętokrzyskie3042,8%
warmińsko-mazurskie2832,6%
podlaskie2792,6%
opolskie2632,4%
lubuskie2031,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (92,9% podmiotów), spółki cywilne (5,3% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza10 10392,9%
spółki cywilne5805,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1691,6%
spółki jawne120,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,0%
spółdzielnie20,0%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
stowarzyszenia10,0%
spółki komandytowe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,3% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych10 76999,1%
własność prywatna krajowa pozostała510,5%
własność zagraniczna360,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych50,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych10 80999,4%
od 10 do 49 zatrudnionych570,5%
od 50 do 249 zatrudnionych50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z)33 095 365,2419 327 302,6737 951 544,21781 408,522,44,02,141,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CEWE COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (38,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CEWE COLOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 095 365,2419 327 302,6737 951 544,62781 408,522,44,02,141,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.