Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • projektowanie wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i pozostałego wystroju i dekoracji wnętrz oraz pozostałe wzornictwo wyrobów użytku osobistego i gospodarstwa domowego,
  • projektowanie przemysłowe, tj. tworzenie i rozwój projektów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie z określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację,
  • działalność projektantów graficznych,
  • działalność dekoratorów wnętrz.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • projektowania i programowania stron internetowych, sklasyfikowanego w 62.01.Z,
  • projektowania architektonicznego, sklasyfikowanego w 71.11.Z,
  • projektowania inżynierskiego, tj. zastosowania praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów, sklasyfikowanego w 71.12.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 016 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 14,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 359
31 marca 20105 657
30 czerwca 20106 187
30 września 20106 598
31 grudnia 20107 006
31 marca 20117 201
30 czerwca 20117 470
30 września 20117 659
31 grudnia 20117 639
31 marca 20127 690
30 czerwca 20127 928
30 września 20128 063
31 grudnia 20128 249
31 marca 20138 320
30 czerwca 20138 766
30 września 20139 097
31 grudnia 20139 322
31 marca 20149 547
30 czerwca 201410 016
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,4% ogółu), wielkopolskie (10,3% ogółu) oraz śląskie (9,7% ogółu).

mazowieckie2 23922,4%
wielkopolskie1 03310,3%
śląskie9759,7%
małopolskie9689,7%
pomorskie8378,4%
dolnośląskie7767,7%
łódzkie7187,2%
zachodniopomorskie4324,3%
podkarpackie3733,7%
lubelskie3663,7%
kujawsko-pomorskie3513,5%
podlaskie2172,2%
warmińsko-mazurskie1982,0%
lubuskie1851,8%
świętokrzyskie1801,8%
opolskie1681,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (4,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza9 11791,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4324,3%
spółki cywilne3953,9%
spółki komandytowe290,3%
spółki jawne280,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,0%
spółki akcyjne40,0%
spółki komandytowo-akcyjne20,0%
spółki partnerskie20,0%
spółdzielnie10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,5% podmiotów), własność zagraniczna (1,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 76597,5%
własność zagraniczna1161,2%
własność prywatna krajowa pozostała600,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych310,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej160,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej140,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,1%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9 94499,3%
od 10 do 49 zatrudnionych630,6%
od 50 do 249 zatrudnionych90,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)8 806 129,361 220 889,2126 815 641,27491 363,885,640,31,886,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to MIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (26,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
MIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 806 129,791 220 889,2126 815 641,27491 363,885,640,31,886,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.