Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • badanie potencjału rynkowego, popytu i zwyczajów konsumentów w celu zwiększenia sprzedaży i wprowadzania nowych produktów, włączając analizę statystyczną uzyskanych wyników,
  • badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 496 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,6% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 160
31 marca 20106 100
30 czerwca 20106 103
30 września 20106 091
31 grudnia 20106 078
31 marca 20116 033
30 czerwca 20115 919
30 września 20115 802
31 grudnia 20115 706
31 marca 20125 635
30 czerwca 20125 566
30 września 20125 539
31 grudnia 20125 525
31 marca 20135 490
30 czerwca 20135 463
30 września 20135 463
31 grudnia 20135 485
31 marca 20145 501
30 czerwca 20145 496
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (35,2% ogółu), wielkopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (8,6% ogółu).

mazowieckie1 93335,2%
wielkopolskie60010,9%
śląskie4758,6%
małopolskie4738,6%
dolnośląskie3586,5%
pomorskie3296,0%
zachodniopomorskie2885,2%
podkarpackie2464,5%
kujawsko-pomorskie2414,4%
łódzkie1522,8%
lubelskie901,6%
opolskie761,4%
lubuskie681,2%
warmińsko-mazurskie661,2%
świętokrzyskie591,1%
podlaskie420,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (77,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 27577,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością69012,6%
spółki cywilne3716,8%
przedstawicielstwa zagraniczne931,7%
spółki jawne220,4%
spółki komandytowe210,4%
spółki akcyjne80,1%
spółdzielnie80,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,1%
fundacje20,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,0% podmiotów), własność zagraniczna (5,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 89089,0%
własność zagraniczna3005,5%
własność prywatna krajowa pozostała1763,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej410,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych340,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej300,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej190,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,2% podmiotów) i od 10 do 49 (1,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 39798,2%
od 10 do 49 zatrudnionych881,6%
od 50 do 249 zatrudnionych100,2%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)201 126 931,3290 123 072,66462 284 502,4226 271 669,7913,129,25,755,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 9 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SMG/KRC POLAND-MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (123,5 mln zł), KOTLIN DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (93,9 mln zł) oraz GFK POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (77,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SMG/KRC POLAND-MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA45 142 190,4329 061 938,06123 487 087,0011 224 755,5724,938,69,135,6
KOTLIN DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 537 754,62-1 273 044,2093 892 049,19-80 310,37-0,36,3-0,1100,0
GFK POLONIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 037 377,5215 502 553,8977 254 407,574 994 156,0213,932,26,557,0
OŚRODEK BADANIA OPINII PUBLICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 286 607,9616 576 977,1245 389 628,304 902 964,2421,129,610,828,8
Grupa Kapitałowa TNS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA22 798 433,208 216 679,6442 379 553,661 769 757,507,821,54,264,0
IPSOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 291 483,382 902 970,6739 267 352,95-438 787,83-2,1-15,1-1,186,4
TNS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA20 731 223,317 415 109,7838 637 134,531 715 897,028,323,14,464,2
AGB NIELSEN MEDIA RESEARCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 117 885,9114 438 382,4121 947 542,114 459 383,4627,730,920,310,4
PBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 903 323,373 785 692,1818 704 638,94-1 371 452,06-13,9-36,2-7,361,8
MEDICAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA2 079 086,021 712 494,093 704 662,81865 064,2141,650,523,417,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.