Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:
  • planowania strategicznego i organizacyjnego,
  • strategii i działalności marketingowej,
  • kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
  • zarządzania produkcją,
  • zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
  • planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
  • opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.
 • doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:
  • planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu,
  • planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanego w 62.01.Z,
 • doradztwa i reprezentowania prawnego, sklasyfikowanych w 69.10.Z,
 • działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, sklasyfikowanych w 69.20.Z,
 • doradztwa w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanego w 71.11.Z, 71.12.Z,
 • doradztwa w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa, sklasyfikowanego w 74.90.Z,
 • doradztwa w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników, sklasyfikowanego w 78.10.Z,
 • doradztwa w zakresie edukacji, sklasyfikowanego w 85.60.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 46 579 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200938 352
31 marca 201038 455
30 czerwca 201038 831
30 września 201039 175
31 grudnia 201039 488
31 marca 201139 339
30 czerwca 201139 368
30 września 201139 601
31 grudnia 201139 873
31 marca 201240 030
30 czerwca 201240 520
30 września 201241 108
31 grudnia 201241 555
31 marca 201342 099
30 czerwca 201342 822
30 września 201343 776
31 grudnia 201345 042
31 marca 201445 830
30 czerwca 201446 579
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (38,8% ogółu), wielkopolskie (9,3% ogółu) oraz śląskie (8,6% ogółu).

mazowieckie18 07138,8%
wielkopolskie4 3379,3%
śląskie3 9928,6%
dolnośląskie3 7998,2%
małopolskie3 3167,1%
pomorskie2 9646,4%
łódzkie1 7523,8%
zachodniopomorskie1 6963,6%
kujawsko-pomorskie1 3422,9%
lubelskie1 0742,3%
podkarpackie9872,1%
świętokrzyskie7161,5%
warmińsko-mazurskie6701,4%
lubuskie6561,4%
podlaskie6331,4%
opolskie5741,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 20 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (70,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (21,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza32 58470,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10 04721,6%
spółki cywilne1 7833,8%
spółki komandytowo-akcyjne6351,4%
spółki komandytowe4931,1%
spółki jawne3630,8%
spółki akcyjne3500,8%
samorząd gospodarczy i zawodowy660,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych650,1%
przedstawicielstwa zagraniczne620,1%
pozostałe1310,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 23 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (85,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (4,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych39 86985,6%
własność prywatna krajowa pozostała3 0966,6%
własność zagraniczna2 1874,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych4521,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej3500,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2450,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1930,4%
własność samorządowa880,2%
własność skarbu państwa230,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej200,0%
pozostałe560,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,9% podmiotów) i od 10 do 49 (1,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych45 60497,9%
od 10 do 49 zatrudnionych8421,8%
od 50 do 249 zatrudnionych1080,2%
powyżej 250 zatrudnionych250,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)30 770 567 399,0121 880 657 708,045 115 289 022,372 642 017 063,408,612,151,728,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 161 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA (3,9 mld zł), Grupa Kapitałowa MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (3,7 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa TDJ SPÓŁKA AKCYJNA (985,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA3 517 437 000,002 131 513 000,003 860 697 000,39476 856 000,0013,622,412,439,4
Grupa Kapitałowa MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 357 027 671,83153 405 213,613 658 810 647,26118 156 653,758,777,03,288,7
Grupa Kapitałowa TDJ SPÓŁKA AKCYJNA1 730 443 000,00630 631 000,00985 134 000,0052 832 000,203,18,45,463,6
INFELSAT (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 426 139 675,429 414 782 402,26458 087 918,05449 399 214,184,84,898,10,1
Grupa Kapitałowa ERNST & YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA164 207 947,6766 050 261,59404 255 940,5670 951 958,6443,2107,417,659,8
Grupa Kapitałowa DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA224 344 548,9083 604 082,83272 929 778,601 098 838,580,51,30,462,7
SISTEMA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ220 905 427,8888 128 861,41261 265 287,6214 797 063,586,716,85,760,1
Grupa Kapitałowa CERSANIT I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ451 424 000,20389 673 000,00252 086 000,00-1 543 000,00-0,3-0,4-0,613,7
PMI SERVICE CENTER EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ64 828 776,7927 149 157,41226 421 120,747 960 561,2512,329,33,558,1
MEDIA SATURN HOLDING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)746 645 400,69208 160 615,21182 735 776,41150 499 715,2320,272,382,472,1
DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA143 552 762,6585 326 548,57171 350 248,9710 597 934,787,412,46,240,6
PWC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 620 900,2727 500 900,00169 537 600,001 867 700,003,46,81,150,6
Grupa Kapitałowa POLISH ENERGY PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA812 128 000,00304 316 000,00169 416 000,2761 669 000,007,620,336,462,5
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PERFEXIM" LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ83 902 420,5178 200 687,47120 846 474,476 130 255,127,37,85,16,8
Grupa Kapitałowa TRITON DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA358 592 000,32137 690 000,00116 652 000,001 015 000,000,30,70,961,6
ERNST & YOUNG USŁUGI FINANSOWE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA92 501 782,4825 991 474,63113 820 282,5063 442 603,1968,6244,155,771,9
PPHU "DORADCA" WIŚNIEWSKA STEFANIA62 981 316,6544 293 952,6296 686 698,268 905 636,7214,120,19,229,7
ACCENTURE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)40 142 538,1431 689 669,2996 001 039,978 150 789,3820,325,78,521,1
HASBRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ60 161 300,0010 689 600,0092 493 800,351 205 500,002,011,31,382,2
BRISTOL - MYERS SQUIBB SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 331 234,8715 048 167,4492 347 026,112 598 056,858,017,32,853,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.