Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • kontrolowanie i zarządzanie innymi spółkami lub przedsiębiorstwami,
  • planowanie strategiczne lub organizacyjne oraz procesy podejmowania decyzji.

Jednostki objęte tą podklasą mogą kontrolować i zarządzać bieżącymi operacjami w powiązanych z nimi jednostkach.

Podklasa ta obejmuje działalność:

  • firm centralnych (head offices),
  • holdingów, z wyłączeniem działalności holdingów finansowych,
  • zarządów spółek,
  • zarządów jednostek lokalnych i regionalnych,
  • zarządów filii przedsiębiorstw.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności holdingów finansowych, sklasyfikowanej w 64.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 530 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 43,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009701
31 marca 2010727
30 czerwca 2010801
30 września 2010852
31 grudnia 2010910
31 marca 20111 016
30 czerwca 20111 041
30 września 20111 084
31 grudnia 20111 142
31 marca 20121 214
30 czerwca 20121 298
30 września 20121 425
31 grudnia 20121 536
31 marca 20131 686
30 czerwca 20131 759
30 września 20131 953
31 grudnia 20132 290
31 marca 20142 411
30 czerwca 20142 530
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (38,5% ogółu), wielkopolskie (16,4% ogółu) oraz małopolskie (8,3% ogółu).

mazowieckie97338,5%
wielkopolskie41516,4%
małopolskie2108,3%
śląskie1726,8%
pomorskie1726,8%
dolnośląskie1546,1%
łódzkie722,8%
kujawsko-pomorskie562,2%
zachodniopomorskie552,2%
lubelskie502,0%
podkarpackie491,9%
świętokrzyskie431,7%
opolskie311,2%
podlaskie271,1%
lubuskie261,0%
warmińsko-mazurskie251,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (76,7% podmiotów), spółki komandytowo-akcyjne (10,6% podmiotów) oraz spółki akcyjne (4,5% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 94076,7%
spółki komandytowo-akcyjne26910,6%
spółki akcyjne1154,5%
indywidualna działalność gospodarcza1064,2%
spółki komandytowe471,9%
spółki jawne251,0%
spółki cywilne170,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,2%
organy władzy, administracji rządowej10,0%
przedsiębiorstwa państwowe10,0%
pozostałe40,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (55,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (23,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (9,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 39855,3%
własność prywatna krajowa pozostała59923,7%
własność zagraniczna2449,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1014,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej773,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej612,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej361,4%
własność państwowych osób prawnych40,2%
własność samorządowa30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,1%
pozostałe50,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,4% podmiotów) i od 10 do 49 (2,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 43996,4%
od 10 do 49 zatrudnionych682,7%
od 50 do 249 zatrudnionych160,6%
powyżej 250 zatrudnionych70,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)39 274 038 078,4020 294 971 856,367 101 839 424,03681 393 897,011,73,49,648,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 46 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA (10,7 mld zł), Grupa Kapitałowa ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA (2,5 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (2,3 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA33 116 445 990,416 925 836 194,2310 706 474 791,8645 171 570,580,10,70,479,1
Grupa Kapitałowa ELEKTRIM SPÓŁKA AKCYJNA9 157 931 000,353 008 777 000,002 510 535 000,00235 551 000,002,67,89,467,2
Grupa Kapitałowa ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA1 910 769 000,33667 943 000,002 287 731 000,0028 817 000,001,54,31,365,0
Grupa Kapitałowa CELSA POLSKA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 352 646 000,00707 630 000,232 261 196 000,00-154 679 000,00-4,6-21,9-6,878,9
Grupa Kapitałowa AMREST HOLDINGS SE1 368 959 000,00746 030 000,002 011 448 000,2039 996 000,002,95,42,045,5
ISD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ390 120 000,00-8 201 999,881 896 907 000,00-9 642 000,00-2,5117,6-0,5100,0
Grupa Kapitałowa EMPERIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA1 916 069 000,00878 929 000,001 782 059 000,000,000,00,00,054,1
Grupa Kapitałowa KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE2 987 226 943,121 337 373 997,781 112 273 083,3639 248 652,491,32,93,555,2
SUDZUCKER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)1 583 995 468,53805 665 938,10959 949 019,94194 960 567,5712,324,220,349,1
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA19 780 853 732,2411 197 132 165,47725 798 879,37194 015 002,011,01,726,743,4
Grupa Kapitałowa COLIAN SPÓŁKA AKCYJNA792 229 000,31588 326 000,00621 591 000,0031 238 000,003,95,35,025,7
Grupa Kapitałowa BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA1 261 501 508,50845 829 106,54618 909 817,4172 048 036,225,78,511,633,0
Grupa Kapitałowa POLSKI HOLDING FARMACEUTYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI1 013 756 522,36500 731 718,40616 934 120,18129 432 625,8512,825,921,050,6
Grupa Kapitałowa MAR - OL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ124 456 300,1436 590 057,36566 844 499,947 766 335,166,221,21,470,6
Grupa Kapitałowa ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA728 634 000,30597 264 000,00450 336 000,0043 600 000,006,07,39,718,0
Grupa Kapitałowa CARSERVIS SPÓŁKA AKCYJNA168 903 013,7745 733 477,58361 636 784,413 741 226,222,28,21,072,9
MAR - OL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 289 045,1318 397 032,95344 100 991,351 574 343,382,28,60,574,2
Grupa Kapitałowa JW PROJAN SPÓŁKA AKCYJNA128 751 333,65-8 086 652,88227 223 839,55-11 620 815,53-9,0143,7-5,1100,0
Grupa Kapitałowa INWEST-"GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ220 236 710,69-37 721 115,81223 902 423,63-1 534 608,65-0,74,1-0,7100,0
Grupa Kapitałowa SUNNY INVESTMENT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ100 435 968,0311 348 433,29160 064 650,664 410 191,074,438,92,888,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.