Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie,
  • sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych,
  • kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych/ biegłych rewidentów),
  • przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych,
  • doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • przetwarzania danych, sklasyfikowanego w 63.11.Z,
  • konsultacji w zakresie zarządzania, np. systemami księgowymi, procedurami kontroli wydatków, sklasyfikowanej w 70.22.Z,
  • ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanego w 82.91.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 46 850 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200939 072
31 marca 201040 075
30 czerwca 201040 756
30 września 201041 454
31 grudnia 201042 348
31 marca 201142 718
30 czerwca 201142 608
30 września 201143 048
31 grudnia 201143 401
31 marca 201243 770
30 czerwca 201244 089
30 września 201244 521
31 grudnia 201244 987
31 marca 201345 250
30 czerwca 201345 529
30 września 201345 873
31 grudnia 201346 243
31 marca 201446 559
30 czerwca 201446 850
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,0% ogółu), śląskie (11,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

mazowieckie10 32522,0%
śląskie5 25911,2%
wielkopolskie4 84710,3%
dolnośląskie4 1198,8%
małopolskie3 8498,2%
pomorskie3 0966,6%
łódzkie2 6945,8%
zachodniopomorskie2 3955,1%
kujawsko-pomorskie2 0314,3%
lubelskie1 5403,3%
podkarpackie1 5353,3%
warmińsko-mazurskie1 2242,6%
opolskie1 1142,4%
lubuskie1 0872,3%
podlaskie8811,9%
świętokrzyskie8541,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 17 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (74,6% podmiotów), spółki cywilne (11,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza34 95474,6%
spółki cywilne5 23311,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 87010,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne9502,0%
spółki jawne3260,7%
spółki komandytowe2220,5%
spółdzielnie670,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne590,1%
spółki partnerskie560,1%
spółki akcyjne470,1%
pozostałe660,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,5% podmiotów), własność samorządowa (2,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych44 25494,5%
własność samorządowa1 0102,2%
własność prywatna krajowa pozostała9612,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1880,4%
własność zagraniczna1870,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej1320,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej550,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej490,1%
własność skarbu państwa40,0%
własność państwowych osób prawnych30,0%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,4% podmiotów) i od 10 do 49 (2,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych45 64397,4%
od 10 do 49 zatrudnionych1 1202,4%
od 50 do 249 zatrudnionych680,1%
powyżej 250 zatrudnionych190,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)1 955 760 304,26879 945 846,242 953 511 937,39245 998 876,4012,628,08,355,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 36 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KPMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (498,6 mln zł), Grupa Kapitałowa ARGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (490,9 mln zł) oraz PRICEWATERHOUSECOOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (269,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KPMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)135 185 785,8481 385 910,00498 625 968,21106 346 063,2978,7130,721,339,8
Grupa Kapitałowa ARGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ310 687 172,77190 841 289,46490 883 268,603 145 248,541,01,70,638,6
PRICEWATERHOUSECOOPERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)84 690 600,0028 473 600,00269 783 500,401 510 000,001,85,30,666,4
GLOBAL E-BUSINESS OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)90 216 000,0033 830 000,00239 668 000,0011 104 000,0712,332,84,662,5
Grupa Kapitałowa ERNST & YOUNG AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)81 068 885,0323 016 016,10236 303 274,9817 464 106,6221,575,97,471,6
KPMG AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)40 205 561,808 994 557,26210 939 731,288 869 556,6722,198,64,277,6
ERNST & YOUNG AUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)57 215 351,9122 727 404,31166 589 680,7317 516 903,8830,677,110,560,3
IBM BTO BUSINESS CONSULTING SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 489 786,1615 215 910,15136 314 635,759 484 856,7226,062,37,058,3
DELOITTE AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)52 401 052,7010 276 079,69120 151 030,0814 210 186,7627,1138,311,880,4
DELOITTE DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)48 188 750,4116 910 657,14106 032 254,846 930 810,3914,441,06,564,9
STATE STREET SERVICES (POLAND) LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ67 999 910,0030 094 580,00104 759 780,007 174 430,2610,623,86,955,7
ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)61 573 642,4529 997 199,3598 217 778,609 559 006,1415,531,99,751,3
INFOSYS BPO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)48 458 760,3640 687 624,9692 256 208,094 086 791,748,410,04,416,0
FIAT SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ47 759 242,2026 309 501,2589 716 674,2413 588 657,6728,551,715,244,9
KPMG TAX M. MICHNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA32 375 478,014 722 348,4881 749 686,2930 303 582,3993,6641,737,185,4
BRVZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 096 687,5849 498 661,5078 382 262,9640 062 742,3761,580,951,124,0
KPMG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ82 854 483,2070 823 750,7376 810 404,3839 484 091,7747,755,851,414,5
ARCELORMITTAL SHARED SERVICE CENTRE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 417 318,002 315 567,3869 337 370,221 224 155,102,052,91,896,2
INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)17 029 906,607 381 685,5869 137 779,32376 054,032,25,10,556,7
Grupa Kapitałowa POL-ORSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ79 051 371,5438 923 697,6353 273 124,67-493 827,21-0,6-1,3-0,950,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.