Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalność agencji obrotu nieruchomościami w zakresie:

  • pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i dzierżawie nieruchomości,
  • doradztwa i szacowania wartości nieruchomości związanych z jej kupnem, sprzedażą lub dzierżawą.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności prawniczej, sklasyfikowanej w 69.10.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 15 647 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200914 447
31 marca 201014 685
30 czerwca 201014 941
30 września 201015 134
31 grudnia 201015 341
31 marca 201115 418
30 czerwca 201115 434
30 września 201115 498
31 grudnia 201115 458
31 marca 201215 426
30 czerwca 201215 437
30 września 201215 436
31 grudnia 201215 429
31 marca 201315 270
30 czerwca 201315 229
30 września 201315 275
31 grudnia 201315 330
31 marca 201415 472
30 czerwca 201415 647
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,5% ogółu), śląskie (11,8% ogółu) oraz wielkopolskie (10,6% ogółu).

mazowieckie4 13926,5%
śląskie1 83911,8%
wielkopolskie1 66210,6%
małopolskie1 4089,0%
dolnośląskie1 3738,8%
pomorskie1 0666,8%
zachodniopomorskie7985,1%
łódzkie6334,0%
kujawsko-pomorskie5493,5%
warmińsko-mazurskie3802,4%
lubelskie3762,4%
podkarpackie3652,3%
lubuskie3222,1%
podlaskie2901,9%
opolskie2461,6%
świętokrzyskie2011,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (75,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (11,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (10,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza11 86075,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 74811,2%
spółki cywilne1 70610,9%
spółki jawne1130,7%
spółki komandytowe800,5%
spółki komandytowo-akcyjne720,5%
spółki akcyjne320,2%
spółdzielnie180,1%
wspólnoty mieszkaniowe70,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych70,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych14 63293,5%
własność prywatna krajowa pozostała4733,0%
własność zagraniczna2841,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1090,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej580,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej440,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej330,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
własność państwowych osób prawnych30,0%
własność samorządowa20,0%
pozostałe60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych15 46498,8%
od 10 do 49 zatrudnionych1711,1%
od 50 do 249 zatrudnionych120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)1 404 903 174,77877 351 349,77496 509 640,1781 278 657,825,89,316,437,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (198,2 mln zł), Grupa Kapitałowa TOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI "AGRO" SPÓŁKA AKCYJNA (110,4 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa HOME BROKER SPÓŁKA AKCYJNA (92,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ECE PROJEKTMANAGEMENT POLSKA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ133 925 336,4220 786 372,21198 201 555,6212 972 542,569,762,46,684,5
Grupa Kapitałowa TOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI "AGRO" SPÓŁKA AKCYJNA285 347 226,96196 087 593,59110 383 366,8911 021 615,843,95,610,031,3
Grupa Kapitałowa HOME BROKER SPÓŁKA AKCYJNA49 049 058,25-935 298,7292 345 275,175 014 126,2910,2-536,15,4100,0
DRUGA - CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA163 559 000,00121 579 000,2566 400 000,0025 874 000,0015,821,339,025,7
JONES LANG LASALLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 807 200,0013 563 900,0063 565 100,004 860 700,2517,535,87,751,2
Grupa Kapitałowa CUSHMAN & WAKEFIELD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)76 684 355,1666 212 866,1349 111 841,089 037 616,8811,813,718,413,7
CUSHMAN & WAKEFIELD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ74 498 628,7664 218 319,6947 752 841,258 469 876,3611,413,217,713,8
Grupa Kapitałowa WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA "INVEST-PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ248 220 106,70222 797 095,2146 956 580,6123 438 731,139,410,549,910,2
HOME BROKER SPÓŁKA AKCYJNA42 563 862,70-2 832 765,9940 591 455,65-4 183 182,41-9,8147,7-10,3100,0
WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA "INVEST-PARK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ224 281 510,31220 635 198,6238 277 409,9622 708 426,8410,110,359,31,6
CBRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 985 712,469 096 420,2224 174 698,391 930 674,7411,421,28,046,5
TOWARZYSTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI "AGRO" SPÓŁKA AKCYJNA189 678 658,26173 279 106,366 394 935,081 892 865,231,01,129,68,7
G.D.II POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ149 926 801,57118 516 942,635 651 923,502 952 089,372,02,552,221,0
CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA121 371 000,00120 851 000,174 453 000,00-824 000,00-0,7-0,7-18,50,4
GOODMAN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)9 497 662,15-3 112 524,771 039 510,93-4 648 513,10-48,9149,4-447,2100,0
TPK-24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)250 807 803,8320 770 381,797 210,659 273 179,313,744,71 000,091,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.