Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,3% ogółu), śląskie (11,1% ogółu) oraz wielkopolskie (8,9% ogółu).

mazowieckie6 18523,3%
śląskie2 94111,1%
wielkopolskie2 3648,9%
małopolskie2 2718,5%
dolnośląskie2 1378,0%
pomorskie1 9777,4%
łódzkie1 5105,7%
zachodniopomorskie1 4025,3%
kujawsko-pomorskie1 0483,9%
podkarpackie8883,3%
lubelskie8783,3%
warmińsko-mazurskie7923,0%
lubuskie6432,4%
świętokrzyskie5512,1%
opolskie5242,0%
podlaskie4871,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
świętokrzyskie
opolskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (46,2% ogółu), małopolskie (8,9% ogółu) oraz dolnośląskie (7,4% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 338 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie15646,2%
małopolskie308,9%
dolnośląskie257,4%
śląskie247,1%
wielkopolskie226,5%
łódzkie144,1%
pomorskie144,1%
zachodniopomorskie133,8%
świętokrzyskie113,3%
podkarpackie82,4%
lubelskie61,8%
lubuskie41,2%
warmińsko-mazurskie41,2%
kujawsko-pomorskie30,9%
podlaskie30,9%
opolskie10,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.