Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (52,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza14 00752,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6 79025,5%
spółki cywilne2 6259,9%
spółki jawne8203,1%
spółdzielnie6022,3%
spółki komandytowe5322,0%
spółki komandytowo-akcyjne4771,8%
wspólnoty mieszkaniowe3241,2%
spółki akcyjne2761,0%
samorząd gospodarczy i zawodowy510,2%
pozostałe940,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki cywilne
spółki jawne
spółdzielnie
spółki komandytowe
spółki komandytowo-akcyjne
wspólnoty mieszkaniowe
spółki akcyjne
samorząd gospodarczy i zawodowy
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (45,3% największych podmiotów), spółki akcyjne (39,6% największych podmiotów) oraz spółki komandytowo-akcyjne (5,9% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością15345,3%
spółki akcyjne13439,6%
spółki komandytowo-akcyjne205,9%
spółki komandytowe92,7%
indywidualna działalność gospodarcza61,8%
spółki jawne41,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,6%
państwowe jednostki organizacyjne20,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.