Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • zarządzanie i obsługę systemów komputerowych i/lub urządzeń przetwarzania danych należących do klienta w miejscu ich zainstalowania, włączając usługi wspomagające.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 084 aktywne podmioty działające w tej branży, o 13,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 446
31 marca 20101 568
30 czerwca 20101 686
30 września 20101 790
31 grudnia 20101 879
31 marca 20111 937
30 czerwca 20112 009
30 września 20112 111
31 grudnia 20112 195
31 marca 20122 318
30 czerwca 20122 398
30 września 20122 467
31 grudnia 20122 558
31 marca 20132 639
30 czerwca 20132 711
30 września 20132 806
31 grudnia 20132 904
31 marca 20142 987
30 czerwca 20143 084
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,2% ogółu), wielkopolskie (14,0% ogółu) oraz śląskie (9,3% ogółu).

mazowieckie77825,2%
wielkopolskie43314,0%
śląskie2879,3%
dolnośląskie2578,3%
małopolskie2407,8%
pomorskie2146,9%
łódzkie1665,4%
zachodniopomorskie1234,0%
kujawsko-pomorskie1073,5%
lubelskie1033,3%
podkarpackie1023,3%
warmińsko-mazurskie662,1%
świętokrzyskie622,0%
podlaskie551,8%
lubuskie471,5%
opolskie441,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (88,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (8,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 71588,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2648,6%
spółki cywilne752,4%
spółki jawne90,3%
spółki akcyjne80,3%
spółki komandytowe60,2%
spółki komandytowo-akcyjne40,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
państwowe jednostki organizacyjne10,0%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,9% podmiotów), własność zagraniczna (1,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 98796,9%
własność zagraniczna411,3%
własność prywatna krajowa pozostała301,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,1%
własność skarbu państwa10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 04498,7%
od 10 do 49 zatrudnionych331,1%
od 50 do 249 zatrudnionych70,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)164 277 447,2891 835 295,48108 764 090,311 955 555,621,22,11,844,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA (51,4 mln zł), HARDWARE SOFTWARE OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (38,1 mln zł) oraz ALLIANZ INFORMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (29,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA92 783 593,3042 682 643,3051 354 227,902 242 634,062,45,34,454,0
HARDWARE SOFTWARE OUTSOURCING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)40 309 319,9526 386 528,2238 103 605,761 827 566,074,56,94,834,5
ALLIANZ INFORMATYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 211 200,6410 750 702,4929 484 033,51-4 258 682,12-16,3-39,6-14,459,0
ADVICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 879 167,1811 407 560,4925 891 646,633 875 489,5524,434,015,028,2
BYTOMSKA SPÓŁKA INFORMATYCZNA COIG-4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 687 566,384 554 537,469 232 025,4832 465,240,60,70,419,9
WARYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA HOLDINGOWA76 190 193,5338 735 967,136 052 779,26478 717,550,61,27,949,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.