Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanej w 33.20.Z,
  • sprzedaży komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sklasyfikowanej w 46.51.Z, 47.41.Z,
  • instalowania komputerów osobistych, sklasyfikowanego w 62.09.Z,
  • oddzielnego instalowania oprogramowania i odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów, sklasyfikowanych w 62.09.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 638 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 10,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 451
31 marca 20108 830
30 czerwca 20109 177
30 września 20109 397
31 grudnia 20109 653
31 marca 20119 796
30 czerwca 20119 993
30 września 201110 150
31 grudnia 201110 314
31 marca 201210 471
30 czerwca 201210 670
30 września 201210 836
31 grudnia 201211 066
31 marca 201311 204
30 czerwca 201311 484
30 września 201311 770
31 grudnia 201312 023
31 marca 201412 326
30 czerwca 201412 638
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (38,9% ogółu), śląskie (9,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,1% ogółu).

mazowieckie4 91238,9%
śląskie1 1969,5%
wielkopolskie1 1489,1%
dolnośląskie1 0538,3%
małopolskie8286,6%
pomorskie7405,9%
łódzkie5794,6%
zachodniopomorskie3933,1%
kujawsko-pomorskie3612,9%
lubelskie3122,5%
podkarpackie2371,9%
świętokrzyskie1961,6%
opolskie1771,4%
podlaskie1731,4%
lubuskie1681,3%
warmińsko-mazurskie1651,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (12,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza10 42582,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 51712,0%
spółki cywilne4683,7%
spółki jawne720,6%
spółki komandytowe600,5%
spółki akcyjne550,4%
spółki komandytowo-akcyjne180,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych160,1%
fundacje30,0%
spółdzielnie20,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych11 86393,9%
własność prywatna krajowa pozostała2932,3%
własność zagraniczna2752,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych690,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej530,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej500,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej290,2%
własność samorządowa30,0%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,7% podmiotów) i od 10 do 49 (1,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych12 46998,7%
od 10 do 49 zatrudnionych1471,2%
od 50 do 249 zatrudnionych190,2%
powyżej 250 zatrudnionych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)2 036 258 125,00831 777 578,922 798 325 637,16129 265 980,306,415,54,659,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 30 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa IBM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,4 mld zł), IBM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,1 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa INFOVIDE - MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA (227,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa IBM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ707 159 910,39132 000 864,001 378 169 976,0041 993 803,005,931,83,181,3
IBM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ609 360 099,4287 005 708,001 141 407 012,0034 362 037,005,639,53,085,7
Grupa Kapitałowa INFOVIDE - MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA280 218 000,21185 166 000,00227 040 000,007 077 000,002,53,83,133,9
NEXTIRAONE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ204 558 700,3135 656 000,00210 326 100,008 205 700,004,023,03,982,6
INTEL TECHNOLOGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ94 938 775,2952 163 785,07195 287 569,1514 143 121,3914,927,17,245,1
INFOVIDE - MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA269 442 000,00191 268 000,27186 810 000,003 043 000,001,11,61,629,0
IT.EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ108 745 266,8113 831 353,66138 834 373,154 010 391,973,729,02,987,3
TIETO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ62 253 900,0037 624 800,30125 749 200,0016 566 300,0026,644,013,239,6
CISCO SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)51 793 293,6535 979 694,33102 659 307,567 372 983,8214,220,57,230,5
CLICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 162 943,9710 055 119,6598 612 007,072 153 838,915,121,42,276,2
ATENA USŁUGI INFORMATYCZNE I FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 939 382,4917 545 542,9479 461 698,889 780 846,8824,555,812,356,1
DET NORSKE VERITAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 005 800,0045 630 800,0064 475 700,006 507 900,2711,414,310,120,0
CENTRUM INFORMATYKI "ZETO" SPÓŁKA AKCYJNA39 032 773,8322 967 808,6463 971 488,511 997 988,845,18,73,141,2
LOGON SPÓŁKA AKCYJNA17 645 507,538 282 055,6450 264 477,23741 132,504,29,01,553,1
POSTDATA SPÓŁKA AKCYJNA26 134 871,4118 746 525,4739 173 578,122 800 486,7710,714,97,228,3
LUFTHANSA SYSTEMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 763 649,723 747 531,4538 947 466,641 775 771,5716,547,44,665,2
STERIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ35 028 000,0028 216 000,0038 679 000,339 196 000,0026,332,623,819,5
DATACOM SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (*)8 395 545,303 513 844,9435 190 890,93609 040,457,317,31,758,2
ITELLIGENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 277 000,2218 097 000,0034 499 000,001 670 000,006,99,24,825,5
WYTWÓRNIA PODKŁADÓW STRUNOBETONOWYCH STRUNBET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 696 400,2910 702 500,0033 470 200,003 883 200,0017,136,311,652,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.