Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • świadczenie wyspecjalizowanych usług telekomunikacyjnych takich jak: śledzenie za pomocą satelitów, telemetria komunikacyjna i obsługa stacji radarowych,
  • obsługę końcowych stacji satelitarnych i związanych z nimi systemów operacyjnych połączonych z jednym lub większą liczbą naziemnych systemów komunikacyjnych, zdolnych do przesyłania lub odbioru sygnałów telekomunikacyjnych z systemów satelitarnych,
  • zapewnienie dostępu do Internetu przez sieci, na podstawie umowy pomiędzy klientem a dostawcą usług internetowych (ISP - Internet Service Provider), które nie są jego własnością i nie są przez niego kontrolowane, tak jak na przykład komutowany dostęp do Internetu,
  • udostępnienie telefonu i Internetu w obiektach ogólnie dostępnych,
  • dostarczanie usług telekomunikacyjnych przez istniejące połączenia telekomunikacyjne:
    • umożliwianie rozmów za pośrednictwem Internetu (VOIP - Voice Over Internet Protocol),
  • pośrednictwo w zakresie usług telekomunikacyjnych (tj. zakup i odsprzedaż uprawnień do sieci bez świadczenia dodatkowych usług).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zapewnienia dostępu do Internetu świadczonego przez operatorów infrastruktury telekomunikacyjnej, sklasyfikowanego w 61.10.Z, 61.20.Z, 61.30.Z

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 315 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009877
31 marca 2010947
30 czerwca 2010983
30 września 20101 013
31 grudnia 20101 069
31 marca 20111 125
30 czerwca 20111 181
30 września 20111 212
31 grudnia 20111 217
31 marca 20121 209
30 czerwca 20121 224
30 września 20121 256
31 grudnia 20121 284
31 marca 20131 282
30 czerwca 20131 274
30 września 20131 277
31 grudnia 20131 303
31 marca 20141 316
30 czerwca 20141 315
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,7% ogółu), śląskie (14,0% ogółu) oraz małopolskie (8,1% ogółu).

mazowieckie28521,7%
śląskie18414,0%
małopolskie1078,1%
dolnośląskie1027,8%
wielkopolskie977,4%
pomorskie937,1%
podkarpackie765,8%
kujawsko-pomorskie705,3%
łódzkie685,2%
lubelskie544,1%
zachodniopomorskie493,7%
lubuskie393,0%
warmińsko-mazurskie282,1%
opolskie211,6%
podlaskie211,6%
świętokrzyskie211,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (75,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza99575,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością22817,3%
spółki cywilne564,3%
spółki akcyjne141,1%
spółki komandytowe100,8%
spółki jawne90,7%
spółki komandytowo-akcyjne20,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,2% podmiotów), własność zagraniczna (3,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 21392,2%
własność zagraniczna433,3%
własność prywatna krajowa pozostała292,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych151,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,7% podmiotów) i od 10 do 49 (2,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 27296,7%
od 10 do 49 zatrudnionych372,8%
od 50 do 249 zatrudnionych50,4%
powyżej 250 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)1 052 991 618,48665 574 362,24669 223 704,1031 605 759,483,04,84,736,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 9 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa TELL SPÓŁKA AKCYJNA (307,4 mln zł), T-SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (189,9 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa TELEAUDIO DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (144,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa TELL SPÓŁKA AKCYJNA148 133 000,0055 354 000,00307 371 000,007 117 000,164,812,92,362,6
T-SYSTEMS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ109 531 000,1925 515 000,00189 873 000,00208 000,000,20,80,176,7
Grupa Kapitałowa TELEAUDIO DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA37 814 651,9815 381 367,74144 914 515,365 483 575,7614,535,73,859,3
TELEAUDIO DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA40 079 930,0418 688 466,00138 191 693,528 760 635,3621,946,96,353,4
TELL SPÓŁKA AKCYJNA114 644 000,0053 052 000,00120 078 000,005 651 000,174,910,74,753,7
Grupa Kapitałowa HAWE SPÓŁKA AKCYJNA384 089 000,00245 739 000,00101 096 000,1737 232 000,009,715,236,836,0
INTELIGO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA187 184 140,00149 429 640,0082 778 820,0017 115 670,289,111,520,720,2
BT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)22 072 973,60-18 187 287,5080 844 338,52-211 366,45-1,01,2-0,3100,0
TRADEDOUBLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 278 161,411 394 242,0833 349 714,581 344 242,0810,196,44,089,5
INTERNET TECHNOLOGY DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI71 683 414,26683 301,6614 565 137,93-88 421,02-0,1-12,9-0,699,1
HAWE SPÓŁKA AKCYJNA476 800 000,00419 003 000,008 820 000,18-332 000,00-0,1-0,1-3,812,1
MNI MOBILE SPÓŁKA AKCYJNA17 718 000,0015 996 000,00723 000,00-841 999,86-4,8-5,3-116,59,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.