Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • obsługę, konserwację lub udostępnianie systemów transmisyjnych do przesyłania głosu, danych, tekstu, dźwięku i obrazu realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji bezprzewodowych. Systemy transmisyjne zapewniają transmisję wielokierunkową dzięki wykorzystaniu fal radiowych i mogą być one oparte na jednej technologii lub ich kombinacji,
  • obsługę i konserwację bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych, takich jak: pagery, telefony komórkowe i podobne,
  • zakup dostępu i pojemności do sieci od właścicieli i operatorów sieci,
  • świadczenie usług telekomunikacji bezprzewodowej (z wyłączeniem satelitarnych) firmom i gospodarstwom domowym,
  • zapewnianie dostępu do Internetu przez operatora sieci bezprzewodowej.

Podklasa nie obejmuje:

  • pośrednictwa w zakresie usług telekomunikacyjnych, sklasyfikowanego w 61.90.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 539 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 927
31 marca 20102 025
30 czerwca 20102 104
30 września 20102 153
31 grudnia 20102 221
31 marca 20112 268
30 czerwca 20112 323
30 września 20112 338
31 grudnia 20112 400
31 marca 20122 408
30 czerwca 20122 442
30 września 20122 459
31 grudnia 20122 498
31 marca 20132 511
30 czerwca 20132 517
30 września 20132 558
31 grudnia 20132 553
31 marca 20142 529
30 czerwca 20142 539
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,9% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz małopolskie (10,9% ogółu).

mazowieckie48118,9%
śląskie31112,2%
małopolskie27810,9%
wielkopolskie2489,8%
dolnośląskie1696,7%
podkarpackie1686,6%
pomorskie1475,8%
łódzkie1275,0%
lubelskie1034,1%
zachodniopomorskie993,9%
kujawsko-pomorskie973,8%
warmińsko-mazurskie833,3%
świętokrzyskie783,1%
podlaskie612,4%
lubuskie491,9%
opolskie401,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (76,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 92976,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością36114,2%
spółki cywilne1947,6%
spółki jawne291,1%
spółki akcyjne140,6%
spółki komandytowe90,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,0% podmiotów), własność zagraniczna (2,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,0% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 38794,0%
własność zagraniczna592,3%
własność prywatna krajowa pozostała522,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych130,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej90,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej90,4%
własność samorządowa10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,8% podmiotów) i od 10 do 49 (2,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 45896,8%
od 10 do 49 zatrudnionych692,7%
od 50 do 249 zatrudnionych100,4%
powyżej 250 zatrudnionych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z)34 507 018 051,2320 177 638 684,6726 138 171 508,932 964 899 956,688,614,711,341,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 19 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA-CENTERTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (7,7 mld zł), Grupa Kapitałowa POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (7,7 mld zł) oraz POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (7,7 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA-CENTERTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 096 000 000,004 298 000 000,007 707 000 000,21762 000 000,0010,717,79,939,4
Grupa Kapitałowa POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 222 735 768,433 712 644 027,347 673 069 504,531 108 986 736,4513,529,914,554,9
POLKOMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 269 417 115,823 758 550 694,667 672 480 895,471 151 909 502,3713,930,715,054,6
POLSKA TELEFONIA CYFROWA SPÓŁKA AKCYJNA13 452 126 000,0010 209 595 000,007 344 762 000,001 419 888 000,3910,613,919,324,1
Grupa Kapitałowa P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 649 352 000,00670 895 000,002 003 006 000,1121 623 000,000,63,21,181,6
P4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3 680 876 000,38653 054 000,001 356 834 000,00-526 863 000,00-14,3-80,7-38,882,3
NOKIA SIEMENS NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ535 940 390,00294 855 200,35898 824 090,0044 018 750,008,214,94,945,0
TP EMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ694 943 000,00546 127 000,00377 384 000,00101 801 000,1114,718,627,021,4
PAYUP POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA38 114 000,00-4 347 000,00183 519 000,27-2 212 000,00-5,850,9-1,2100,0
BLUEPAY SPÓŁKA AKCYJNA12 493 978,905 571 829,67163 194 708,15727 175,135,813,10,555,4
MNI TELECOM SPÓŁKA AKCYJNA259 915 000,00101 929 000,00119 592 000,2722 473 000,008,722,118,860,8
MNI PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA125 508 000,0075 327 000,0080 216 000,0017 110 000,1013,622,721,340,0
EQUANT COMMUNICATIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ48 132 118,6741 880 597,5855 801 870,583 547 406,927,48,56,413,0
MOBILE MIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)16 603 983,082 849 419,9539 920 834,31912 519,205,532,02,382,8
RS TV SPÓŁKA AKCYJNA57 677 502,6054 799 923,4735 053 752,6821 306 848,9836,938,960,85,0
NEXRAD TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 836 296,528 768 338,6133 166 601,695 311 744,7941,460,616,031,7
AUTOGUARD SPÓŁKA AKCYJNA27 075 495,3822 177 531,3032 650 493,405 330 103,9419,724,016,318,1
UNIKUPON SPÓŁKA AKCYJNA3 224 512,18720 176,8522 260 647,25-240 174,38-7,5-33,4-1,177,7
CENTERNET SPÓŁKA AKCYJNA175 380 320,66107 158 180,0314 599 746,66-62 058 667,88-35,4-57,9-425,138,9
INTERTELE SPÓŁKA AKCYJNA607 240,23521 901,72811 169,47-62 142,66-10,2-11,9-7,714,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.