Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • transmisję radiofoniczną sygnałów dźwiękowych przez studia nadawcze i systemy do transmisji programów dźwiękowych, ogólnodostępnych lub dla abonentów,
  • działalność stacji radiofonicznych, tj. układanie i nadawanie programów dźwiękowych dla osób stowarzyszonych lub dla abonentów, drogą radiową, kablowa lub satelitarną,
  • transmisję radiofoniczną przez Internet (internetowe stacje radiowe),
  • transmisję danych zintegrowaną z programami radiofonicznymi.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji programów radiofonicznych nagranych na taśmę, sklasyfikowanej w 59.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 213 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009197
31 marca 2010206
30 czerwca 2010206
30 września 2010214
31 grudnia 2010224
31 marca 2011220
30 czerwca 2011220
30 września 2011216
31 grudnia 2011218
31 marca 2012217
30 czerwca 2012214
30 września 2012215
31 grudnia 2012210
31 marca 2013206
30 czerwca 2013212
30 września 2013211
31 grudnia 2013214
31 marca 2014211
30 czerwca 2014213
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (37,6% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz małopolskie (9,4% ogółu).

mazowieckie8037,6%
śląskie2411,3%
małopolskie209,4%
dolnośląskie136,1%
zachodniopomorskie125,6%
wielkopolskie104,7%
podlaskie83,8%
kujawsko-pomorskie83,8%
łódzkie73,3%
lubelskie62,8%
podkarpackie62,8%
opolskie52,3%
pomorskie41,9%
warmińsko-mazurskie41,9%
lubuskie31,4%
świętokrzyskie31,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (55,9% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (21,6% podmiotów) oraz spółki akcyjne (12,7% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością11955,9%
indywidualna działalność gospodarcza4621,6%
spółki akcyjne2712,7%
spółki cywilne83,8%
kościół katolicki62,8%
spółki jawne31,4%
przedstawicielstwa zagraniczne10,5%
spółki komandytowe10,5%
inne kościoły i związki wyznaniowe10,5%
spółdzielnie10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (47,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (34,3% podmiotów) oraz własność skarbu państwa (7,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych10247,9%
własność prywatna krajowa pozostała7334,3%
własność skarbu państwa167,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych73,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej62,8%
własność zagraniczna52,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,5%
własność samorządowa10,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (68,5% podmiotów) i od 10 do 49 (22,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych14668,5%
od 10 do 49 zatrudnionych4722,1%
od 50 do 249 zatrudnionych188,5%
powyżej 250 zatrudnionych20,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z)777 573 490,90473 848 038,14656 375 664,7467 689 146,458,714,310,339,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 24 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLSKIE RADIO - SPÓŁKA AKCYJNA (238,7 mln zł), RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (154,3 mln zł) oraz GRUPA RADIOWA AGORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (41,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLSKIE RADIO - SPÓŁKA AKCYJNA250 498 384,64134 043 533,06238 679 626,031 122 028,420,50,80,546,5
RADIO MUZYKA FAKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ192 122 297,32137 551 635,37154 315 912,3150 005 012,3426,036,432,428,4
GRUPA RADIOWA AGORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 419 000,2535 050 000,0041 863 000,00730 000,001,12,11,746,4
RADIO ESKA SPÓŁKA AKCYJNA36 685 447,8527 309 155,5622 841 098,365 915 664,5516,121,725,925,6
POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA WE WROCŁAWIU-RADIO WROCŁAW- SPÓŁKA AKCYJNA11 394 098,178 898 277,0315 268 663,841 086 425,609,512,27,121,9
POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH "RADIO KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA16 707 887,2514 657 911,2312 574 841,53407 609,862,42,83,212,3
POSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W WARSZAWIE "RADIO DLA CIEBIE" SPÓŁKA AKCYJNA13 683 820,096 916 318,9112 460 855,63-1 178 181,65-8,6-17,0-9,549,5
POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W SZCZECINIE "PR SZCZECIN" SPÓŁKA AKCYJNA11 772 286,419 388 098,7812 312 327,03611 853,025,26,55,020,3
POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W POZNANIU "RADIO MERKURY" SPÓŁKA AKCYJNA9 881 087,255 564 152,3212 301 267,71122 860,921,22,21,043,7
POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OPOLU PRO FM SPÓŁKA AKCYJNA18 142 767,4814 673 068,3712 061 641,40685 611,543,84,75,719,1
POLSKE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KRAKOWIE - RADIO KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA22 038 064,135 774 662,9411 999 885,9945 638,300,20,80,473,8
POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W LUBLINIE "RADIO LUBLIN" SPÓŁKA AKCYJNA11 274 413,027 408 384,1411 896 553,72-196 578,45-1,7-2,7-1,734,3
POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W GDAŃSKU "RADIO GDAŃSK" SPÓŁKA AKCYJNA24 879 987,5612 126 797,7011 705 914,05427 849,201,73,53,751,3
REGION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 988 645,66-1 525 614,7511 654 398,292 367 566,6118,2-155,220,3100,0
POLSKIE RADIO RZESZÓW - ROZGŁOŚNIA REGIONALNA W RZESZOWIE SPÓŁKA AKCYJNA14 370 899,9212 193 201,7910 870 676,011 290 965,109,010,611,915,2
POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BIAŁYMSTOKU "RADIO BIAŁYSTOK" SPÓŁKA AKCYJNA8 792 707,246 667 181,3610 819 787,17-203 677,94-2,3-3,1-1,924,2
POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KIELCACH "RADIO KIELCE" SPÓŁKA AKCYJNA9 849 797,148 477 801,0510 774 017,94596 204,406,17,05,513,9
POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W BYDGOSZCZY "POLSKIE RADIO POMORZA I KUJAW" SPÓŁKA AKCYJNA10 554 396,809 033 564,5410 694 990,27734 667,837,08,16,914,4
POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ZIELONEJ GÓRZE "RADIO ZACHÓD" SPOŁKA AKCYJNA10 116 890,218 937 318,0310 562 386,79505 018,425,05,74,811,7
POLSKIE RADIO - REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KOSZALINIE "RADIO KOSZALIN" SPÓŁKA AKCYJNA20 570 106,238 846 060,8210 428 516,70706 874,063,48,06,857,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.