Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • produkcję oryginalnych dźwiękowych nagrań wzorcowych, na taśmach, płyt CD,
  • wydawanie, promocję i dystrybucję nagrań dźwiękowych przeznaczonych do sprzedaży hurtowej, detalicznej lub bezpośrednio do odbiorców,

Działalności te wykonywane w ramach tej samej jednostki mogą być związane lub nie z produkcją nagrań wzorcowych. Jeżeli nie są związane z produkcją nagrań wzorcowych, to jednostka taka musi uzyskać prawa do reprodukcji i dystrybucji nagrań wzorcowych.

  • nagrywanie dźwięku zarówno w studio jak i w innych miejscach, włączając produkcję programów radiofonicznych na taśmach,
  • nabywanie i rejestrowanie praw autorskich do kompozycji muzycznych,
  • promowanie, autoryzowanie i stosowanie tych kompozycji w nagraniach radiofonicznych, telewizyjnych, filmach, przedstawieniach na żywo, druku i pozostałych mediach.

Jednostki zaangażowane w te działalności mogą posiadać prawa autorskie lub mogą zarządzać prawami autorskimi w imieniu ich właściciela.

  • wydawanie nut.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 455 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 4,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 119
31 marca 20101 205
30 czerwca 20101 277
30 września 20101 324
31 grudnia 20101 392
31 marca 20111 385
30 czerwca 20111 402
30 września 20111 402
31 grudnia 20111 408
31 marca 20121 403
30 czerwca 20121 414
30 września 20121 388
31 grudnia 20121 399
31 marca 20131 356
30 czerwca 20131 397
30 września 20131 412
31 grudnia 20131 430
31 marca 20141 427
30 czerwca 20141 455
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (38,5% ogółu), małopolskie (9,4% ogółu) oraz śląskie (9,3% ogółu).

mazowieckie56038,5%
małopolskie1379,4%
śląskie1369,3%
wielkopolskie1097,5%
pomorskie946,5%
dolnośląskie795,4%
łódzkie614,2%
lubelskie513,5%
zachodniopomorskie443,0%
warmińsko-mazurskie342,3%
kujawsko-pomorskie332,3%
świętokrzyskie261,8%
opolskie261,8%
podlaskie251,7%
podkarpackie241,6%
lubuskie161,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (77,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (14,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 13277,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością20514,1%
spółki cywilne906,2%
spółki jawne110,8%
spółki akcyjne100,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,2%
spółki komandytowe20,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,1%
spółdzielnie10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 33491,7%
własność prywatna krajowa pozostała594,1%
własność zagraniczna382,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych80,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej60,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
własność skarbu państwa10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,9% podmiotów) i od 10 do 49 (1,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 42597,9%
od 10 do 49 zatrudnionych221,5%
od 50 do 249 zatrudnionych50,3%
powyżej 250 zatrudnionych30,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z)352 267 235,05156 751 999,21273 362 617,67-7 071 412,03-2,0-4,5-2,655,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to TAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (179,0 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (93,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
TAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ289 986 744,61133 104 943,78179 039 771,13-10 226 636,68-3,5-7,7-5,754,1
Grupa Kapitałowa UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ55 157 100,0017 204 100,0093 184 300,003 470 800,226,320,23,768,8
UNIVERSAL MUSIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 167 600,0016 745 800,0083 699 200,002 779 500,305,516,63,366,6
POLSKIE RADIO -REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W OLSZTYNIE "RADIO OLSZTYN" SPÓŁKA AKCYJNA12 112 890,446 901 255,4310 623 647,39375 724,653,15,43,543,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.