Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • projekcję filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach,
  • działalność klubów filmowych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 234 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009234
31 marca 2010242
30 czerwca 2010244
30 września 2010242
31 grudnia 2010239
31 marca 2011238
30 czerwca 2011232
30 września 2011235
31 grudnia 2011233
31 marca 2012232
30 czerwca 2012234
30 września 2012225
31 grudnia 2012231
31 marca 2013231
30 czerwca 2013227
30 września 2013228
31 grudnia 2013228
31 marca 2014230
30 czerwca 2014234
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,6% ogółu), wielkopolskie (11,1% ogółu) oraz śląskie (9,4% ogółu).

mazowieckie5322,6%
wielkopolskie2611,1%
śląskie229,4%
kujawsko-pomorskie177,3%
małopolskie156,4%
łódzkie156,4%
dolnośląskie156,4%
warmińsko-mazurskie135,6%
zachodniopomorskie114,7%
pomorskie114,7%
lubelskie83,4%
podlaskie73,0%
podkarpackie73,0%
opolskie52,1%
lubuskie52,1%
świętokrzyskie41,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (57,3% podmiotów), spółki cywilne (20,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza13457,3%
spółki cywilne4820,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4117,5%
spółki jawne41,7%
spółki akcyjne31,3%
spółdzielnie20,9%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne10,4%
fundacje10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,0% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej (2,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych20386,8%
własność prywatna krajowa pozostała146,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej52,1%
własność zagraniczna41,7%
własność samorządowa31,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,9%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (90,6% podmiotów) i od 10 do 49 (7,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych21290,6%
od 10 do 49 zatrudnionych177,3%
powyżej 250 zatrudnionych31,3%
od 50 do 249 zatrudnionych20,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z)1 319 982 650,70782 903 201,28898 593 126,1148 639 230,533,76,25,440,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CINEMA CITY POLAND - CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (425,6 mln zł), Grupa Kapitałowa MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA (292,4 mln zł) oraz MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA (269,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CINEMA CITY POLAND - CC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA621 837 682,90496 633 294,78425 568 952,8132 267 014,435,26,57,620,1
Grupa Kapitałowa MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA567 607 000,00314 219 000,00292 409 000,0012 341 000,112,23,94,244,6
MULTIKINO SPÓŁKA AKCYJNA460 921 000,00234 853 000,00269 311 000,2216 171 000,003,56,96,049,1
Grupa Kapitałowa HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA201 452 000,0075 795 000,33189 492 000,002 201 000,001,12,91,262,4
HELIOS SPÓŁKA AKCYJNA157 183 629,0059 995 451,20146 938 983,60-1 910 072,97-1,2-3,2-1,361,8
KINOPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 603 965,8032 608 460,3045 923 536,203 060 736,584,49,46,753,2
MULTIKINO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ10 436 373,00-41 187 005,0010 850 654,00-949 446,63-9,12,3-8,8100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.