Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line:
  • katalogów,
  • materiałów reklamowych,
  • fotografii, rycin i pocztówek,
  • kartek z życzeniami,
  • formularzy,
  • plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,
  • pozostałych wyrobów drukowanych
 • wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wydawania gazet ogłoszeniowych i reklamowych, sklasyfikowanego w 58.13.Z,
 • udostępnienia oprogramowania w trybie on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenia usług aplikacyjnych), sklasyfikowane w 63.11.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 826 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 098
31 marca 20103 136
30 czerwca 20103 167
30 września 20103 186
31 grudnia 20103 184
31 marca 20113 157
30 czerwca 20113 087
30 września 20113 049
31 grudnia 20113 005
31 marca 20122 949
30 czerwca 20122 932
30 września 20122 921
31 grudnia 20122 915
31 marca 20132 896
30 czerwca 20132 873
30 września 20132 846
31 grudnia 20132 864
31 marca 20142 825
30 czerwca 20142 826
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (30,6% ogółu), śląskie (11,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,1% ogółu).

mazowieckie86430,6%
śląskie31811,3%
wielkopolskie28610,1%
małopolskie2518,9%
dolnośląskie1946,9%
kujawsko-pomorskie1394,9%
łódzkie1384,9%
pomorskie1294,6%
zachodniopomorskie1083,8%
lubelskie943,3%
podkarpackie883,1%
świętokrzyskie582,1%
opolskie501,8%
lubuskie411,5%
warmińsko-mazurskie401,4%
podlaskie281,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (61,6% podmiotów), spółki cywilne (17,8% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (16,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 74261,6%
spółki cywilne50417,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością45616,1%
spółki jawne582,1%
spółki komandytowe281,0%
spółki akcyjne130,5%
spółki komandytowo-akcyjne130,5%
stowarzyszenia40,1%
spółdzielnie30,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
pozostałe40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,0% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (4,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 57291,0%
własność prywatna krajowa pozostała1234,4%
własność zagraniczna632,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych260,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej120,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,4%
własność samorządowa30,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (94,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 66694,3%
od 10 do 49 zatrudnionych1374,8%
od 50 do 249 zatrudnionych230,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)154 941 880,4547 813 851,89176 528 701,763 401 836,252,27,11,969,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 9 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to INFORSYS SPÓŁKA AKCYJNA (31,5 mln zł), WYDAWNICTWO G+J RBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA (28,8 mln zł) oraz LEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (27,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
INFORSYS SPÓŁKA AKCYJNA26 360 951,841 279 267,8331 474 451,80571 281,842,244,71,895,2
WYDAWNICTWO G+J RBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO. SPÓŁKA KOMANDYTOWA19 047 390,884 252 824,5028 820 626,851 201 972,766,328,34,277,7
LEGRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ25 356 183,787 792 227,0627 105 404,131 389 325,345,517,85,169,3
WYDAWNICTWA AKCYDENSOWE SPÓŁKA AKCYJNA14 967 068,468 955 567,9324 665 615,751 317 128,128,814,75,340,2
Grupa Kapitałowa QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA19 666 398,9316 027 894,6218 884 894,21-1 132 171,92-5,8-7,1-6,018,5
PRO-FLEX SPÓŁKA AKCYJNA18 379 870,12102 841,8917 755 187,41-2 275 208,09-12,4-1 000,0-12,899,4
ECLIPSE SPÓŁKA AKCYJNA16 565 862,27-49 562,7117 077 912,42789 688,834,8-1 000,04,6100,0
QUANTUM SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA18 583 219,5715 350 450,2815 425 523,61-1 061 858,34-5,7-6,9-6,917,4
LESZCZYŃSKA AGENCJA WYDAWNICZA MIECZYSŁAW STRZELCZYK, MAREK STOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA15 099 190,699 586 104,0814 050 831,041 493 251,769,915,610,636,5
EUROFINANCE SPÓŁKA AKCYJNA582 143,43544 132,28153 150,15-23 745,55-4,1-4,4-15,56,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.