Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wydawanie gazet, włączając gazety ogłoszeniowe i reklamowe, ukazujące się co najmniej 4 razy w tygodniu, w formie drukowanej lub elektronicznej, włączając Internet.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności agencji informacyjnych, sklasyfikowanej w 63.91.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 124 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,3% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 102
31 marca 20101 137
30 czerwca 20101 155
30 września 20101 175
31 grudnia 20101 183
31 marca 20111 193
30 czerwca 20111 172
30 września 20111 179
31 grudnia 20111 185
31 marca 20121 182
30 czerwca 20121 186
30 września 20121 187
31 grudnia 20121 188
31 marca 20131 177
30 czerwca 20131 162
30 września 20131 142
31 grudnia 20131 132
31 marca 20141 130
30 czerwca 20141 124
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,6% ogółu), wielkopolskie (11,1% ogółu) oraz śląskie (10,7% ogółu).

mazowieckie29926,6%
wielkopolskie12511,1%
śląskie12010,7%
dolnośląskie908,0%
małopolskie857,6%
pomorskie807,1%
łódzkie625,5%
zachodniopomorskie494,4%
opolskie373,3%
lubelskie363,2%
warmińsko-mazurskie302,7%
kujawsko-pomorskie292,6%
lubuskie282,5%
podkarpackie222,0%
świętokrzyskie171,5%
podlaskie151,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (44,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (35,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (16,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza49844,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością39335,0%
spółki cywilne18116,1%
spółki akcyjne201,8%
spółki jawne121,1%
spółki komandytowe80,7%
spółdzielnie50,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne30,3%
stowarzyszenia20,2%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (81,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (11,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych91381,2%
własność prywatna krajowa pozostała12511,1%
własność zagraniczna252,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej211,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych161,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej80,7%
własność samorządowa40,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej20,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,2%
pozostałe40,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (88,3% podmiotów) i od 10 do 49 (9,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych99288,3%
od 10 do 49 zatrudnionych1079,5%
od 50 do 249 zatrudnionych191,7%
powyżej 250 zatrudnionych60,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)2 422 762 135,101 662 244 813,081 847 624 945,90115 838 175,584,87,06,331,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 15 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł), AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (813,0 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa POLSKAPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (364,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa AGORA SPÓŁKA AKCYJNA1 805 476 000,311 236 552 000,001 116 742 000,0071 869 000,004,05,86,431,5
AGORA SPÓŁKA AKCYJNA1 481 414 000,001 131 816 000,21813 028 000,0063 973 000,004,35,77,923,6
Grupa Kapitałowa POLSKAPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ375 621 873,05162 771 850,96364 314 006,4362 722 833,3116,738,517,256,7
POLSKAPRESSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ380 012 395,17165 782 868,02364 213 249,7162 692 196,5516,537,817,256,4
Grupa Kapitałowa MEDIA REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ178 524 000,00147 532 000,00207 300 000,12-1 286 000,00-0,7-0,9-0,617,4
MEDIA REGIONALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ182 076 000,24149 132 000,00196 906 000,00-518 000,00-0,3-0,4-0,318,1
G + J GRUNER + JAHR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & C.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA72 832 423,7751 084 372,20113 882 410,79-10 048 776,41-13,8-19,7-8,829,9
INFOR BIZNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ52 537 964,7827 721 428,9894 156 404,072 672 257,425,19,62,847,2
MARQUARD MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 382 000,0018 714 500,0064 537 800,33-388 000,00-1,4-2,1-0,634,1
EXPRESS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ65 587 942,2040 472 529,0742 574 683,29-4 585 412,73-7,0-11,3-10,838,3
Grupa Kapitałowa EDYTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 436 886,042 033 835,4436 031 366,582 872 902,1621,4141,38,084,9
EDYTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 803 098,218 581 855,8633 796 857,033 117 063,5415,736,39,256,7
BONNIER BUSINESS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 900 219,03-6 362 114,8531 816 868,64-6 896 426,37-17,7108,4-21,7100,0
INTERNATIONAL DATA GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (*)11 323 213,713 187 472,0328 569 823,79746 894,916,623,42,671,9
SPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 580 903,525 503 353,2626 790 165,594 890 637,3638,988,918,356,3
PRO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 186 000,0026 750 000,2021 620 000,002 574 000,008,59,611,911,4
MEDIA EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ42 052 436,0135 304 885,8814 821 409,59-2 272 340,43-5,4-6,4-15,316,1
E-KIOSK SPÓŁKA AKCYJNA431 931,92211 946,89707 248,30-197 041,97-45,6-93,0-27,950,9
KARIERA.PL SPÓŁKA AKCYJNA4 641 607,144 343 716,42204 027,2578 124,581,71,838,36,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.