Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wydawanie:

  • książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji, włączając słowniki i encyklopedie, w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie,
  • atlasów, map i wykresów w formie drukowanej i elektronicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • produkcji globusów, sklasyfikowanej w 32.99.Z,
  • wydawania materiałów reklamowych, sklasyfikowanego w 58.19.Z,
  • wydawania nut, sklasyfikowanego w 59.20.Z,
  • działalności pisarzy niezależnych, sklasyfikowanej w 90.03.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 780 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20094 642
31 marca 20104 778
30 czerwca 20104 907
30 września 20104 994
31 grudnia 20105 048
31 marca 20115 076
30 czerwca 20115 032
30 września 20114 970
31 grudnia 20114 936
31 marca 20124 914
30 czerwca 20124 884
30 września 20124 877
31 grudnia 20124 880
31 marca 20134 808
30 czerwca 20134 776
30 września 20134 798
31 grudnia 20134 822
31 marca 20144 807
30 czerwca 20144 780
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (43,4% ogółu), małopolskie (11,3% ogółu) oraz śląskie (7,2% ogółu).

mazowieckie2 07443,4%
małopolskie54011,3%
śląskie3457,2%
wielkopolskie3096,5%
dolnośląskie2916,1%
pomorskie2675,6%
kujawsko-pomorskie1964,1%
łódzkie1613,4%
lubelskie1202,5%
zachodniopomorskie1052,2%
podkarpackie851,8%
warmińsko-mazurskie761,6%
świętokrzyskie681,4%
podlaskie561,2%
opolskie501,0%
lubuskie370,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (55,3% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,8% podmiotów) oraz spółki cywilne (17,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 64455,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 14023,8%
spółki cywilne81517,1%
spółki jawne601,3%
spółki akcyjne370,8%
spółki komandytowe300,6%
spółdzielnie170,4%
stowarzyszenia80,2%
spółki komandytowo-akcyjne70,1%
inne kościoły i związki wyznaniowe60,1%
pozostałe160,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,6% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,8% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 04284,6%
własność prywatna krajowa pozostała4679,8%
własność zagraniczna1192,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych471,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej380,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej290,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej210,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,0%
pozostałe60,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,0% podmiotów) i od 10 do 49 (4,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 54395,0%
od 10 do 49 zatrudnionych2014,2%
od 50 do 249 zatrudnionych320,7%
powyżej 250 zatrudnionych40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)2 390 640 503,091 241 923 900,122 155 555 747,42125 268 350,145,210,15,848,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 35 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN SPÓŁKA AKCYJNA (309,1 mln zł), NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (207,2 mln zł) oraz WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (193,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN SPÓŁKA AKCYJNA199 386 601,2899 904 354,08309 090 519,61409 815,760,20,40,149,9
NOWA ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ207 401 426,92117 250 099,77207 243 282,5817 577 623,728,515,08,543,5
WOLTERS KLUWER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ191 597 165,9760 890 019,30193 291 886,7552 102 400,3927,285,627,068,2
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ463 598 000,0045 900 000,18185 333 000,00-4 360 000,00-0,9-9,5-2,490,1
EGMONT -POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ61 628 741,4738 829 172,81120 645 438,553 819 093,596,29,83,237,0
ŚWIAT KSIĄŻKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 608 800,0032 927 300,26106 219 200,001 107 500,001,93,41,043,8
Grupa Kapitałowa MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA437 570 000,00357 382 000,00101 384 000,0020 187 000,184,65,719,918,3
Grupa Kapitałowa GRUPA EDUKACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (*)66 652 232,7645 995 814,7496 766 559,934 685 454,877,010,24,831,0
GRUPA EDUKACYJNA SPÓŁKA AKCYJNA (*)68 401 954,9345 159 454,8392 666 233,805 927 482,338,713,16,434,0
WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 523 658,0212 750 710,9176 083 846,548 494 253,6036,166,611,245,8
INTERNATIONAL MASTERS PUBLISHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)25 625 655,482 362 303,3773 974 435,73441 726,631,718,70,690,8
Grupa Kapitałowa SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY ZNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ59 523 980,0344 008 921,9164 010 540,299 047 650,6615,220,614,126,1
WYDAWNICTWO SZKOLNE PWN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 303 595,6332 326 086,0863 928 004,384 030 337,776,912,56,344,6
SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY ZNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 566 420,5539 149 198,2461 949 818,513 681 143,196,89,45,928,3
AMERCOM SPÓŁKA AKCYJNA92 923 525,8980 711 050,0560 129 419,81-2 015 837,10-2,2-2,5-3,413,1
WYDAWNICTWO C.H.BECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 012 897,794 392 448,4553 444 240,301 036 325,123,723,61,984,3
GUTENBERG NETWORKS WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 537 100,006 185 300,0049 633 400,002 567 100,2116,541,55,260,2
WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE OPERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 840 312,6821 949 903,7049 285 879,511 420 044,574,36,52,933,2
LEXISNEXIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 870 494,8415 396 587,5544 763 731,033 142 793,448,320,47,059,3
Grupa Kapitałowa WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN SPÓŁKA AKCYJNA108 421 326,2692 104 934,1142 929 142,52-3 761 525,69-3,5-4,1-8,815,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.