Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym w specjalnie wydzielonych umeblowanych pokojach lub pomieszczeniach umożliwiających mieszkanie, przygotowywanie posiłków oraz spanie lub z warunkami do gotowania lub wyposażonymi kuchniami. Mogą to być pokoje, apartamenty lub mieszkania w budynkach wielopiętrowych lub zespołach budynków, domki letniskowe lub domki kempingowe. Mogą być zapewnione minimalne usługi towarzyszące zakwaterowaniu.

Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:

  • ośrodkach kolonijnych i pozostałych obiektach wypoczynku wakacyjnego (np. w ośrodkach wczasowych, domach wycieczkowych, ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych),
  • kwaterach dla gości i bungalowach,
  • domkach lub chatach, bez obsługi,
  • gospodarstwach wiejskich (agroturystyka),
  • schroniskach młodzieżowych i górskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zapewnienia umeblowanych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania z codziennym sprzątaniem, słaniem łóżek, podawaniem posiłków i napojów, sklasyfikowanego w 55.10.Z,
  • zapewnienia zakwaterowania w domach, mieszkaniach lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 68.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 18 431 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,2% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200913 389
31 marca 201013 365
30 czerwca 201020 221
30 września 201014 891
31 grudnia 201013 556
31 marca 201113 060
30 czerwca 201120 292
30 września 201113 841
31 grudnia 201112 334
31 marca 201211 935
30 czerwca 201217 922
30 września 201212 155
31 grudnia 201211 868
31 marca 201311 412
30 czerwca 201318 475
30 września 201312 215
31 grudnia 201311 860
31 marca 201411 498
30 czerwca 201418 431
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa pomorskie (27,5% ogółu), zachodniopomorskie (24,6% ogółu) oraz małopolskie (14,1% ogółu).

pomorskie5 07227,5%
zachodniopomorskie4 52524,6%
małopolskie2 59714,1%
dolnośląskie1 2386,7%
śląskie8614,7%
mazowieckie7604,1%
warmińsko-mazurskie6063,3%
wielkopolskie5563,0%
podkarpackie5282,9%
lubelskie4102,2%
świętokrzyskie2661,4%
łódzkie2511,4%
kujawsko-pomorskie2461,3%
podlaskie2101,1%
lubuskie1730,9%
opolskie1320,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 18 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (90,0% podmiotów), spółki cywilne (4,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza16 58990,0%
spółki cywilne8024,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5192,8%
placówki systemu oświaty publiczne3061,7%
spółki jawne580,3%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne520,3%
placówki systemu oświaty niepubliczne330,2%
spółdzielnie190,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne140,1%
spółki komandytowe120,1%
pozostałe270,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,8% podmiotów), własność samorządowa (2,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych17 65595,8%
własność samorządowa3692,0%
własność prywatna krajowa pozostała1620,9%
własność zagraniczna1460,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych330,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej150,1%
własność skarbu państwa150,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej130,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,1%
własność państwowych osób prawnych60,0%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,4% podmiotów) i od 10 do 49 (1,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych18 12998,4%
od 10 do 49 zatrudnionych2901,6%
od 50 do 249 zatrudnionych90,0%
powyżej 250 zatrudnionych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z)391 699 895,62258 657 543,22152 377 340,5119 871 771,025,17,713,034,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to WARS SPÓŁKA AKCYJNA (63,5 mln zł), NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (49,7 mln zł) oraz CENTRUM ZDROWIA I WYPOCZYNKU "IKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (30,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
WARS SPÓŁKA AKCYJNA39 062 058,3619 681 143,5663 496 049,351 787 628,374,69,12,849,6
NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ138 412 997,07120 253 560,6749 744 809,28252 080,020,20,20,513,1
CENTRUM ZDROWIA I WYPOCZYNKU "IKAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ84 290 812,0821 080 714,1130 074 481,901 953 351,662,39,36,575,0
Grupa Kapitałowa REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY SPÓŁKA AKCYJNA129 168 434,8494 421 091,2320 556 908,7215 944 106,6512,316,977,626,9
REGIONALNY FUNDUSZ GOSPODARCZY SPÓŁKA AKCYJNA122 551 598,0690 404 582,258 581 403,0415 724 072,3212,817,4183,226,2
TRANSPORT - LOGISTYKA - SPEDYCJA SPÓŁKA AKCYJNA7 382 430,057 237 542,63480 598,33154 639,362,12,132,22,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.