Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje zapewnienie zakwaterowania w cyklu dziennym lub tygodniowym. Obiekty tu sklasyfikowane zapewniają zakwaterowanie w umeblowanych pokojach, apartamentach z usługami codziennego sprzątania, słania łóżek oraz szeroki zakres usług dodatkowych takich jak: usługi podawania posiłków i napojów, usługi parkingowe, usługi pralni, udostępnianie basenów kąpielowych, pomieszczeń do ćwiczeń gimnastycznych czy urządzeń rekreacyjnych oraz udostępnianie sal konferencyjnych.

Podklasa ta obejmuje zapewnienie krótkotrwałego zakwaterowania w:

  • hotelach,
  • motelach,
  • pensjonatach,
  • innych obiektach hotelowych (np. wotele, botele, novotele, airtele, zajazdy, zamki).

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zapewnienia zakwaterowania w domach, mieszkaniach lub apartamentach, włączając umeblowane, w celu dłuższego pobytu, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 68.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 7 200 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 664
31 marca 20105 925
30 czerwca 20106 238
30 września 20106 309
31 grudnia 20106 352
31 marca 20116 409
30 czerwca 20116 552
30 września 20116 521
31 grudnia 20116 512
31 marca 20126 592
30 czerwca 20126 803
30 września 20126 813
31 grudnia 20126 795
31 marca 20136 844
30 czerwca 20136 996
30 września 20136 978
31 grudnia 20137 025
31 marca 20147 055
30 czerwca 20147 200
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,0% ogółu), dolnośląskie (11,8% ogółu) oraz małopolskie (11,3% ogółu).

mazowieckie1 07915,0%
dolnośląskie85311,8%
małopolskie81611,3%
zachodniopomorskie6058,4%
wielkopolskie5988,3%
pomorskie5858,1%
śląskie5627,8%
warmińsko-mazurskie3204,4%
podkarpackie2964,1%
łódzkie2683,7%
kujawsko-pomorskie2673,7%
lubuskie2553,5%
lubelskie2463,4%
świętokrzyskie1732,4%
podlaskie1422,0%
opolskie1351,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (50,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 63850,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2 34332,5%
spółki cywilne79611,1%
spółki jawne1992,8%
spółki komandytowe951,3%
spółki akcyjne660,9%
spółki komandytowo-akcyjne390,5%
spółdzielnie80,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne50,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,0%
pozostałe80,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (82,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 95182,7%
własność prywatna krajowa pozostała4386,1%
własność zagraniczna3685,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych1712,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej881,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej801,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej440,6%
własność samorządowa170,2%
własność państwowych osób prawnych130,2%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych90,1%
pozostałe210,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (82,5% podmiotów) i od 10 do 49 (15,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 93882,5%
od 10 do 49 zatrudnionych1 09815,3%
od 50 do 249 zatrudnionych1422,0%
powyżej 250 zatrudnionych220,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)10 274 357 866,815 675 374 529,533 265 214 870,11279 168 978,662,74,98,644,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 89 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA (812,1 mln zł), ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA (534,9 mln zł) oraz BZ WBK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA (506,0 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA2 217 014 000,001 809 848 000,00812 093 000,2310 758 000,000,50,61,318,4
ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA2 164 766 000,001 731 960 000,27534 872 000,0010 440 000,000,50,62,020,0
BZ WBK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA792 374 000,00775 400 000,00505 999 000,3768 138 000,008,68,813,52,1
HEKON-HOTELE EKONOMICZNE SPÓŁKA AKCYJNA381 932 000,00363 714 000,00160 519 000,0035 437 000,229,39,722,14,8
ELBEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ130 452 188,05100 692 486,9596 351 979,216 829 005,815,26,87,122,8
MPM HOTELE SPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ87 676 560,0147 582 213,0981 322 238,481 152,600,00,00,045,7
SIENNA HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ363 874 001,44-33 103 939,2373 961 000,9917 106 153,294,7-51,723,1100,0
Grupa Kapitałowa SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA127 406 478,4739 613 216,6368 483 106,13-8 753 929,56-6,9-22,1-12,868,9
HGC SPÓŁKA AKCYJNA427 102 000,16137 333 000,0066 366 000,006 489 000,001,54,79,867,9
HHR POLAND TRS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 549 000,005 941 000,1966 256 000,003 078 000,0011,651,84,777,6
PAZIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ180 940 674,99103 376 417,0363 702 833,253 586 901,522,03,55,642,9
SATORIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA255 870 742,6763 862 866,4659 367 382,319 123 995,733,614,315,475,0
SANDRA J. ZALEWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA66 069 864,7141 096 924,1556 729 060,1619 372 514,8229,347,134,237,8
HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ128 852 100,2729 301 500,0055 053 000,006 147 400,004,821,011,277,3
OSSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ255 410 583,6010 184 660,4654 650 758,68-3 689 576,56-1,4-36,2-6,896,0
HOTEL ATRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ186 451 300,00-3 903 200,0045 114 200,1712 530 500,006,7-321,027,8100,0
QUBUS HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ120 571 000,0075 034 000,1944 108 000,00-1 791 000,00-1,5-2,4-4,137,8
ARKA-MEGA SPÓŁKA AKCYJNA100 355 186,4222 430 830,3043 534 001,305 357 152,165,323,912,377,7
GRUPA HOTELI WAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ194 494 171,83183 212 422,4040 430 833,702 009 390,201,01,15,05,8
COSMAR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ265 558 700,00-13 135 700,0040 345 700,009 980 900,353,8-76,024,7100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.