Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 532 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,4% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009492
31 marca 2010500
30 czerwca 2010707
30 września 2010566
31 grudnia 2010500
31 marca 2011503
30 czerwca 2011687
30 września 2011493
31 grudnia 2011405
31 marca 2012401
30 czerwca 2012589
30 września 2012401
31 grudnia 2012355
31 marca 2013351
30 czerwca 2013551
30 września 2013375
31 grudnia 2013339
31 marca 2014340
30 czerwca 2014532
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa zachodniopomorskie (26,1% ogółu), pomorskie (21,1% ogółu) oraz warmińsko-mazurskie (15,8% ogółu).

zachodniopomorskie13926,1%
pomorskie11221,1%
warmińsko-mazurskie8415,8%
dolnośląskie275,1%
małopolskie275,1%
wielkopolskie234,3%
śląskie193,6%
lubuskie193,6%
podlaskie173,2%
podkarpackie142,6%
kujawsko-pomorskie112,1%
mazowieckie101,9%
lubelskie81,5%
łódzkie81,5%
opolskie71,3%
świętokrzyskie71,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza43882,3%
spółki cywilne6311,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością295,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne20,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (94,2% podmiotów), własność zagraniczna (2,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych50194,2%
własność zagraniczna122,3%
własność prywatna krajowa pozostała81,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych71,3%
własność samorządowa30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych52698,9%
od 10 do 49 zatrudnionych61,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.