Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 980 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 7,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 442
31 marca 20101 483
30 czerwca 20101 508
30 września 20101 542
31 grudnia 20101 572
31 marca 20111 565
30 czerwca 20111 582
30 września 20111 603
31 grudnia 20111 627
31 marca 20121 653
30 czerwca 20121 705
30 września 20121 726
31 grudnia 20121 749
31 marca 20131 780
30 czerwca 20131 848
30 września 20131 919
31 grudnia 20131 948
31 marca 20141 966
30 czerwca 20141 980
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (25,1% ogółu), dolnośląskie (12,9% ogółu) oraz wielkopolskie (11,9% ogółu).

mazowieckie49625,1%
dolnośląskie25512,9%
wielkopolskie23611,9%
śląskie1949,8%
pomorskie1175,9%
łódzkie1065,4%
małopolskie1025,2%
kujawsko-pomorskie1015,1%
zachodniopomorskie763,8%
lubelskie643,2%
podkarpackie552,8%
lubuskie512,6%
warmińsko-mazurskie381,9%
świętokrzyskie361,8%
podlaskie321,6%
opolskie211,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (59,6% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (29,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 18059,6%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością59329,9%
spółki cywilne1226,2%
spółki jawne281,4%
spółki akcyjne231,2%
spółki komandytowe191,0%
spółki komandytowo-akcyjne90,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,3%
samorząd gospodarczy i zawodowy10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (82,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (6,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 64182,9%
własność prywatna krajowa pozostała1376,9%
własność zagraniczna1175,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych271,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej191,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej170,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej110,6%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej30,2%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem20,1%
pozostałe10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (88,6% podmiotów) i od 10 do 49 (8,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 75588,6%
od 10 do 49 zatrudnionych1778,9%
od 50 do 249 zatrudnionych361,8%
powyżej 250 zatrudnionych120,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (3,1 mld zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10)2 434 118 441,551 122 932 435,633 091 600 376,98175 592 607,577,215,65,753,9
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)2 432 278 714,211 123 457 264,543 085 721 866,60176 231 707,957,315,75,753,8
Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)1 839 727,34-524 828,915 878 510,38-639 100,38-34,7121,8-10,9128,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 31 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa MISTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (919,3 mln zł), ASPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (453,8 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (364,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa MISTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ214 387 046,5034 383 219,06919 294 451,064 894 863,902,314,20,584,0
ASPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ159 745 607,9876 889 746,85453 752 802,2820 611 601,0512,926,84,551,9
Grupa Kapitałowa OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 091 773 000,00625 381 306,11364 493 040,9451 639 797,994,78,314,242,7
OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 081 816 326,22626 877 581,72340 681 269,0352 525 383,224,98,415,442,1
CEVA LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ136 433 800,0024 913 700,26214 815 600,00827 300,000,63,30,481,7
NEWELL POLAND SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 085 000,0015 336 000,00127 798 000,343 425 000,006,722,32,770,0
ITM BAZA POZNAŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ41 814 700,2511 036 400,0098 486 700,0060 400,000,10,60,173,6
RHENUS CONTRACT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA25 204 316,896 799 379,4892 651 632,64-1 465 679,87-5,8-21,6-1,673,0
AZO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 880 173,113 569 926,2879 959 318,541 931 824,5115,054,12,472,3
UNIVEG LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ129 702 955,4217 763 703,3960 489 865,6630 110 686,1023,2169,549,886,3
IKEA DISTRIBUTION SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA (*)54 311 100,0049 784 600,0060 209 900,0022 525 800,2441,545,337,48,3
Grupa Kapitałowa IKEA DISTRIBUTION SERVICES SPÓŁKA AKCYJNA (*)226 205 600,0028 294 600,0060 209 900,261 097 000,000,53,91,887,5
TOSHIBA LOGISTICS CENTRAL EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)10 123 516,293 189 635,5857 775 949,51410 914,244,112,90,768,5
ND LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 659 740,935 444 818,9853 701 219,673 583 293,2817,365,86,773,7
SAMWHA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 106 944,1812 451 499,7453 287 114,852 730 106,6312,921,95,141,0
IRON MOUNTAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 341 459,2526 313 049,0953 067 864,9011 910 377,6530,345,322,433,1
MULLER-DIE LILA LOGISTIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 728 987,4431 703 448,7349 941 953,696 839 159,3213,521,613,737,5
DSV SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ28 178 800,347 108 000,0047 755 000,00-282 400,00-1,0-4,0-0,674,8
VESTFARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ7 863 000,00464 000,0045 918 000,00468 000,186,0100,91,094,1
MID OCEAN LOGISTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)32 848 559,97-478 478,6741 382 819,88-799 815,17-2,4167,2-1,9100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.