Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • transport lotniczy towarów na stałych trasach i według ustalonego rozkładu lotów,
  • transport lotniczy towarów, nieobjęty rozkładem lotów,
  • wynajem środków transportu lotniczego z załogą, w celu przewozu towarów.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 65 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 38,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200918
31 marca 201017
30 czerwca 201019
30 września 201023
31 grudnia 201028
31 marca 201128
30 czerwca 201130
30 września 201131
31 grudnia 201133
31 marca 201232
30 czerwca 201234
30 września 201239
31 grudnia 201241
31 marca 201345
30 czerwca 201347
30 września 201355
31 grudnia 201355
31 marca 201452
30 czerwca 201465
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (49,2% ogółu), małopolskie (12,3% ogółu) oraz wielkopolskie (7,7% ogółu).

mazowieckie3249,2%
małopolskie812,3%
wielkopolskie57,7%
pomorskie46,2%
lubelskie46,2%
śląskie46,2%
zachodniopomorskie34,6%
podkarpackie11,5%
opolskie11,5%
lubuskie11,5%
kujawsko-pomorskie11,5%
dolnośląskie11,5%
warmińsko-mazurskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
łódzkie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (61,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (32,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4061,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2132,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych23,1%
spółki cywilne11,5%
spółki akcyjne11,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (78,5% podmiotów), własność zagraniczna (12,3% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (3,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5178,5%
własność zagraniczna812,3%
własność prywatna krajowa pozostała23,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych23,1%
własność samorządowa11,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej11,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6193,8%
od 50 do 249 zatrudnionych23,1%
od 10 do 49 zatrudnionych23,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Transport lotniczy towarów (PKD 51.21.Z)137 789 082,3252 213 483,39257 052 182,8126 351 853,9619,150,510,362,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to DSV AIR & SEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (92,0 mln zł), Grupa Kapitałowa SPRINTAIR SPÓŁKA AKCYJNA (84,9 mln zł) oraz SPRINTAIR SPÓŁKA AKCYJNA (77,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
DSV AIR & SEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 323 300,003 851 400,0091 970 000,263 730 800,0020,496,94,179,0
Grupa Kapitałowa SPRINTAIR SPÓŁKA AKCYJNA90 573 801,7932 191 364,2384 918 564,2416 944 268,3318,752,620,064,5
SPRINTAIR SPÓŁKA AKCYJNA87 910 432,0932 429 416,5277 464 733,9518 702 549,9021,357,724,163,1
CEVA FREIGHT (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 376 270,441 931 802,7145 638 145,39565 123,955,029,31,283,0
PRZEDSIĘBIORSTWO EXIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 307 571,0312 771 830,5432 612 031,892 274 346,8515,917,87,010,7
SPRINTAIR CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 871 509,571 229 033,629 367 271,891 079 033,6218,487,811,579,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.